Siirry suoraan sisältöön

Kansantalous (5 op)

Toteutuksen tunnus: LT00AA97-3043

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

19.02.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 60

Koulutus

 • Turvallisuusalan koulutus

Opettaja

 • Juha Häkkinen

Vastuuopettaja

Juha Häkkinen

Ryhmät

 • TUSA23SP
  Tradenomikoulutus, turvallisuusala
 • 20.02.2024 12:00 - 15:00, Kansantalous LT00AA97-3043
 • 22.02.2024 11:30 - 15:30, Kansantalous LT00AA97-3043
 • 05.03.2024 12:00 - 16:00, Kansantalous LT00AA97-3043
 • 14.03.2024 11:30 - 15:30, Kansantalous LT00AA97-3043
 • 21.03.2024 11:30 - 15:30, Kansantalous LT00AA97-3043
 • 28.03.2024 11:30 - 14:30, Kansantalous LT00AA97-3043
 • 04.04.2024 11:30 - 15:30, Kansantalous LT00AA97-3043
 • 11.04.2024 11:30 - 14:30, Kansantalous LT00AA97-3043
 • 23.04.2024 12:00 - 15:00, Kansantalous LT00AA97-3043

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyttä mikro- ja makrotalouden eri osa-alueisiin. Osaat selostaa kansantalouden merkityksen yrityksen toiminnan kannalta. Osaat selittää talouspolitiikan vaikutukset yhteiskunnan eri osa-alueiden toimintaan.

Sisältö

Mistä kokonaisuuksista talouselämä muodostuu? Millainen on yrityksen teoria kansantalouden näkökulmasta? Miten talouspolitiikka vaikuttaa yhteiskunnan eri osa-alueiden toimintaan?

Opiskelumateriaali

- Lindholm ja Kettunen: Globaali kansantalous, Edita
- Muu opettajan jakama ja Learnissa oleva materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Lähtökohtaisesti ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan. Opetukseen osallistuminen ei kuitenkaan ole edellytyksenä opintojakson hyväksytylle suorittamiselle.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon sisältyvät työelämään ja tuottavuuden kehitykseen liittyvät aihepiirit. Opintojakso ei sisällä erityistä ohjattua TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Tenttien ja oppimistehtävien määräajat ilmoitetaan opintojakson sivuilla Learnissa.

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojakso ei sisällä ohjattua kansainvälistä yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä 133 h . Sisältää luentoja, harjoitustehtäviä, mahdollisia ryhmätöitä, tenttikirjallisuuteen ja muuhun materiaaliin tutustumista.

Toteutuksen osien kuvaus

Toteutuksen osat:
- Mikrotalous
- Makrotalous

Näistä
- Kaksi tenttiä
- 1-2 harjoitustehtävää

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso sisältyy Xamk turvallisuustradenomi (AMK), koulutuksen päivätoteutuksen opetussuunnitelmaan.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kaksi tenttiä ja 1-2 palautettavaa oppimistehtävää / raporttia, joista saavutettava yhteispistepistemäärä maksimissaan 100 pistettä.

Tenteistä ja tehtävistä sovitaan tarkemmin opintojakson alussa ja ilmoitetaan opintojakson Learn-sivuilla.