Siirry suoraan sisältöön

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia (5 op)

Toteutuksen tunnus: TU00EB26-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 31.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 60

Koulutus

 • Turvallisuusalan koulutus

Opettaja

 • Jyrki Haapala

Vastuuopettaja

Jyrki Haapala

Ryhmät

 • TUSA23SP
  Tradenomikoulutus, turvallisuusala
 • 09.01.2024 11:30 - 16:00, Yhteiskunnan turvallisuusstrategia TU00EB26-3004
 • 16.01.2024 11:30 - 16:00, Yhteiskunnan turvallisuusstrategia TU00EB26-3004
 • 23.01.2024 11:30 - 16:00, Yhteiskunnan turvallisuusstrategia TU00EB26-3004
 • 30.01.2024 11:30 - 16:00, Yhteiskunnan turvallisuusstrategia TU00EB26-3004
 • 06.02.2024 11:30 - 16:00, Yhteiskunnan turvallisuusstrategia TU00EB26-3004
 • 13.02.2024 11:30 - 16:00, Yhteiskunnan turvallisuusstrategia TU00EB26-3004

Tavoitteet

Ymmärrät yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden muodostumiseen vaikuttavat tekijät sekä yhteiskunnalliseen toimintaympäristöön liittyvät tekijät turvallisuusalan näkökulmasta. Saat kokonaiskäsityksen valtion turvallisuusstrategiasta ja strategiaa ohjaavasta päätöksenteosta sekä toimintaa ohjaavista asiakirjoista. Tunnistat strategian toteuttajat ja heidän roolinsa sisäisen turvallisuuden rakentajina. Hahmotat myös turvallisuusympäristön keskeiset muutokset, haasteet ja Suomen roolin osana kansainvälistä turvallisuusympäristöä. Ymmärrät sisäisen turvallisuuden työnjaon ja yhteistyörakenteet. Perehdyt hätäkeskustoimintaan, poliisin, rajavartiolaitoksen ja tullin sekä pelastuslaitoksen toimintaperiaatteisiin. Ymmärrät myös maahanmuuttohallinnon toimintaperiaatteet. Saat myös perustiedot Suomen puolustuskyvystä.

Sisältö

Miten maamme sisäinen turvallisuus rakentuu?
Miten maamme turvallisuusympäristö on muuttunut ja mitä haasteita muutokset ovat tuoneet?
Mitkä asiat ovat maamme sisäisen turvallisuuden suurimmat uhat?
Millaisia rooleja eri viranomaisilla on sisäisen turvallisuuden rakentajana ja sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden ylläpitäjänä?
Mitkä ovat turvallisuusalan yhteistyöviranomaiset?
Mikä on Suomen rooli EU:n sisäisessä turvallisuudessa?

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla ei ole tenttejä vaan esseetehtävät.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä, etsiä tietoa alan keskeisistä tietolähteistä, hahmottaa erilaisia tehtäväkokonaisuuksia.
Osaat etsiä tietoa yhteiskunnan turvallisuuteen liittyvistä keskeisistä tiedonlähteistä.
Osaat hahmottaa yhteiskunnan sisäiseen turvallisuuteen liittyviä asiakokonaisuuksia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin perusteena ovat palautetut tehtävät.