Siirry suoraan sisältöön

Turvallisuusala strategian toteuttajana (5 op)

Toteutuksen tunnus: TU00EB27-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

11.03.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 60

Koulutus

 • Turvallisuusalan koulutus

Opettaja

 • Jyrki Haapala

Vastuuopettaja

Jyrki Haapala

Ryhmät

 • TUSA23SP
  Tradenomikoulutus, turvallisuusala
 • 12.03.2024 12:00 - 16:30, Turvallisuusala strategian toteuttajana TU00EB27-3004
 • 19.03.2024 12:00 - 16:30, Turvallisuusala strategian toteuttajana TU00EB27-3004
 • 26.03.2024 11:30 - 16:00, Turvallisuusala strategian toteuttajana TU00EB27-3004
 • 02.04.2024 11:30 - 16:00, Turvallisuusala strategian toteuttajana TU00EB27-3004
 • 09.04.2024 11:30 - 16:00, Turvallisuusala strategian toteuttajana TU00EB27-3004
 • 16.04.2024 12:00 - 16:30, Turvallisuusala strategian toteuttajana TU00EB27-3004

Tavoitteet

Tunnistat laajasti turvallisuusalan eri toimijoiden asemoitumisen, tehtävät ja roolin yhteiskunnallisen strategian toteuttajana. Perehdyt turvallisuusalan toimijoiden toimintaperiaatteisiin, velvoitteisiin ja johtosuhteisiin. Saat kokonaiskäsityksen alan toimintaympäristön nykytilanteesta, haasteista ja tulevaisuuden kehitysnäkymistä. Ymmärrät myös yksityisen turvallisuusalan roolin sisäisen turvallisuuden strategian toteuttajana. Ymmärrät riskienhallinnan merkityksen turvallisuusalan perustana ja opit soveltamaan riskienhallinnan keskeisiä menetelmiä omassa tehtävässäsi.

Sisältö

Mikä on yksityisen turvallisuusalan rooli/asema sisäisen turvallisuuden strategian toteuttajana?
Mitkä toimintaperiaatteet, velvoitteet ja johtosuhteet ohjaavat tuvallisuusalan toimintaa?
Mitä haasteita ja kehittymismahdollisuuksia yhteiskunnan turvallisuusympäristön muutokset tuovat yksityiselle turvallisuusalalle?
Miksi riskienhallinta on eräs tärkeimpiä osa-alueita turvallisuusalan toiminnassa?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali löytyy opintojakson Lear-alustalta.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla ei ole tenttejä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä, etsiä tietoa turvallisuusalan keskeisistä tietolähteistä ja hahmottaa erilaisia tehtäväkokonaisuuksia.
Osaat toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa. .
Osaat toimia turvallisuustiimin jäsenenä tavoitteellisesti.
Osaat perustella toimintaasi oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan palautettujen essee-tehtävien perusteella.

Esitietovaatimukset

Edellytyksenä on yhteiskunnan turvallisuusstrategia opintojakson suorittaminen.