Siirry suoraan sisältöön

Tietoturvallisuus (5 op)

Toteutuksen tunnus: KY00EB35-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

08.04.2024 - 21.04.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 60

Koulutus

 • Turvallisuusalan koulutus

Opettaja

 • Tommi Pälli

Vastuuopettaja

Tommi Pälli

Ryhmät

 • TUSA23SP
  Tradenomikoulutus, turvallisuusala
 • 02.09.2024 14:00 - 15:45, Tietoturvallisuus KY00EB35-3004
 • 09.09.2024 14:00 - 15:45, Tietoturvallisuus KY00EB35-3004
 • 16.09.2024 14:00 - 15:45, Tietoturvallisuus KY00EB35-3004
 • 23.09.2024 14:00 - 15:45, Tietoturvallisuus KY00EB35-3004
 • 30.09.2024 14:00 - 15:45, Tietoturvallisuus KY00EB35-3004
 • 07.10.2024 14:00 - 15:45, Tietoturvallisuus KY00EB35-3004
 • 08.10.2024 09:00 - 10:45, Tietoturvallisuus KY00EB35-3004
 • 14.10.2024 14:00 - 15:45, Tietoturvallisuus KY00EB35-3004
 • 15.10.2024 09:00 - 10:45, Tietoturvallisuus KY00EB35-3004
 • 28.10.2024 14:00 - 15:45, Tietoturvallisuus KY00EB35-3004
 • 29.10.2024 09:00 - 10:45, Tietoturvallisuus KY00EB35-3004
 • 04.11.2024 13:00 - 14:45, Tietoturvallisuus KY00EB35-3004
 • 06.11.2024 12:30 - 14:15, Tietoturvallisuus KY00EB35-3004
 • 11.11.2024 10:00 - 11:45, Tietoturvallisuus KY00EB35-3004
 • 13.11.2024 12:30 - 14:15, Tietoturvallisuus KY00EB35-3004
 • 18.11.2024 14:15 - 15:30, Tietoturvallisuus KY00EB35-3004
 • 19.11.2024 14:30 - 16:00, Tietoturvallisuus KY00EB35-3004
 • 27.11.2024 10:00 - 11:45, Tietoturvallisuus KY00EB35-3004
 • 04.12.2024 10:15 - 11:45, Tietoturvallisuus KY00EB35-3004
 • 11.12.2024 08:00 - 09:45, Tietoturvallisuus KY00EB35-3004

Tavoitteet

Ymmärrät yrityksen tietoturvaan ja tiedät tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvän lainsäädännön.
Tiedät kyberturvallisuuden ja tietoturvallisuuden erot ja osaat tunnistaa tietoturvariskejä sekä tehdä parannusehdotuksia niiden välttämiseksi.
Tunnet yleisimmät tietoturva kontrollit sekä teoriamallit suojausten rakentamiseksi
Tunnet yhteiskunnalliselta ja organisaation kannalta merkityksen tietoturvan laadukkaalle toteutukselle
Tunnet miten teollisuudenjärjestelmiä tulisi suojata sekä osaa vaatia sekä keskustella näistä muiden alalla toimivien ammattilaisten kanssa.

Sisältö

Mitkä ovat tietoturvallisuuden peruskäsitteet?
Mitä ovat tietoturvariskit, niiden vaikutukset ja torjunta?
Mitä on tietoturvallisuus yleisesti?
Mitkä ovat tietoturvaan liittyvät lait?
Mitä ovat tietoturva standardit ja sertifikaatit?
Mitä ovat salausmenetelmät?

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa.
Osaat arvioida käyttämiään tietolähteitä kriittisesti.
Osaat työskennellä tiimin jäsenenä asiantuntijatehtävissä työelämässä sekä huomata ja kuvata ammattialan ongelmia.
Osaat arvioida toimintaa asiakas-, käyttäjä- ja kohderyhmätilanteissa.
Osaat valita tarkoituksenmukaiset mallit, menetelmät, ohjelmistot ja tekniikat ja perustella valinnan.
Osaat soveltaa kriittisesti oman alan eettisiä periaatteita eri tilanteissa.