Siirry suoraan sisältöön

Kriisinhallinta (5 op)

Toteutuksen tunnus: KY00EB36-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

08.04.2024 - 21.04.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 60

Koulutus

 • Turvallisuusalan koulutus

Opettaja

 • Petri Koistinen

Vastuuopettaja

Petri Koistinen

Ryhmät

 • TUSA23SP
  Tradenomikoulutus, turvallisuusala
 • 02.09.2024 10:00 - 13:30, Kriisinhallinta KY00EB36-3004
 • 09.09.2024 10:00 - 13:30, Kriisinhallinta KY00EB36-3004
 • 16.09.2024 10:00 - 13:30, Kriisinhallinta KY00EB36-3004
 • 23.09.2024 10:00 - 13:30, Kriisinhallinta KY00EB36-3004
 • 30.09.2024 10:00 - 13:30, Kriisinhallinta KY00EB36-3004
 • 07.10.2024 10:00 - 13:30, Kriisinhallinta KY00EB36-3004
 • 14.10.2024 10:00 - 13:30, Kriisinhallinta KY00EB36-3004
 • 28.10.2024 10:00 - 13:30, Kriisinhallinta KY00EB36-3004
 • 12.11.2024 12:00 - 16:30, Kriisinhallinta KY00EB36-3004

Tavoitteet

Ymmärrät, että kriisinhallintaa toteutetaan makro- ja mikro tasolla. Ymmärrät, että osallistuminen makrotasolla kansainväliseen kriisinhallintaan on osa Suomen aktiivista ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa, jota Suomi toteuttaa osallistumalla kansainväliseen YK:n, EU:n, Naton ja Etyjin johtamaan kriisinhallintatoimintaan. Ymmärrät, että mikrotasolla organisaatioiden on tärkeää säilyttää toimintakykynsä ja pyrkiä toipumaan mahdollisimman nopeasti organisaation toimintaan kohdistuneesta kriisistä. Ymmärrät, että kyse on toiminnan jatkuvuuden turvaamisesta kaikissa tilanteissa. Ymmärrät, että kriisihallinta on kokonaisuus, mikä pitää sisällään elementit kriisien ennaltaehkäisystä ja arvioinnista, toiminnasta kriisitilanteissa, suunnitelmallisesta kriisistä toipumisesta ja kriisistä oppimisesta.

Sisältö

Mitä on makro- ja mikrotason kriisinhallinta? Mikä on organisaation tärkein tehtävä kriisin kohdatessa organisaatiota? Mistä elementeistä organisaation kriisinhallinta muodostuu?

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä.
Osaat etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä.
Osaat hahmottaa kriisihallintaan liittyviä tehtäväkokonaisuuksia.
Osaat käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita.
Osaat toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti.