Siirry suoraan sisältöön

Ammattiruotsi (5 op)

Toteutuksen tunnus: KY00DS46-3200

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet

 • roo.sv
 • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

 • Turvallisuusalan koulutus

Opettaja

 • Tiina Karvinen

Vastuuopettaja

Tiina Karvinen

Ryhmät

 • TUSA22SP
  Tradenomikoulutus, turvallisuusala
 • 10.01.2024 10:00 - 11:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3200
 • 11.01.2024 10:00 - 11:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3200
 • 15.01.2024 10:00 - 11:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3200
 • 17.01.2024 10:00 - 11:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3200
 • 22.01.2024 10:00 - 11:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3200
 • 24.01.2024 10:00 - 11:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3200
 • 31.01.2024 10:00 - 11:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3200
 • 01.02.2024 10:00 - 11:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3200
 • 05.02.2024 10:00 - 11:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3200
 • 12.02.2024 10:00 - 11:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3200
 • 14.02.2024 10:00 - 11:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3200
 • 21.02.2024 10:00 - 11:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3200
 • 22.02.2024 10:00 - 11:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3200
 • 06.03.2024 10:00 - 11:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3200
 • 07.03.2024 10:00 - 11:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3200
 • 11.03.2024 10:00 - 11:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3200
 • 13.03.2024 10:00 - 11:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3200
 • 18.03.2024 14:30 - 16:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3200
 • 20.03.2024 10:00 - 11:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3200
 • 25.03.2024 10:00 - 11:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3200
 • 03.04.2024 10:00 - 11:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3200

Tavoitteet

Osaat toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Tunnet alasi keskeisen termistön ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä.

Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
· ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
· käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
· puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset sanaston, ääntämisen tai lauserytmin epätarkkuudet eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
· ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
· osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
· osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut).

Sisältö

Mitä koulutukseen, työympäristöön ja työtehtäviin liittyvää sanastoa tarvitset ruotsiksi?

Miten toimit ruotsin kielellä työelämän viestintätilanteissa, esimerkiksi sähköpostissa, puhelimessa ja tapaamisissa?

Mitä oman ammattialasi ja toimintaympäristösi keskeistä perustermistöä tarvitset?

Opiskelumateriaali

Opettajan kokoama materiaali ja soveltuva alan kirjallisuus ja verkkojulkaisut.
Suositeltava lisämateriaali:
Pietilä, Anna-Maija: Kontakt. Teknisk svenska (saatavilla myös digikirjana Edita.fi)

Yksilölliset oppimisväylät

Kurssi on suunniteltu turvallisuusalan tradenomiopiskelijoille.

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakson opetus lukujärjestykseen merkittyinä ajankohtina.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ammattiruotsi on mahdollista suorittaa myös itsenäisesti verkossa monialaisena kesätoteutuksena.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opiskelija voi neuvotella opettajan kanssa opintojakson sisältöön ja suoritukseen liittyvistä integrointimahdollisuuksista viimeistään opintojakson alussa.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson itsenäiset tehtävät palautettava toteutusaikana, ennen tenttiä. Kurssin lopputentti suoritetaan kampuksella kurssin lopussa. Uusinnat sopimuksen mukaan touko-kesäkuussa ja 2.uusinta tarvittaessa elo-lokakuussa.

Opiskelijan työmäärä

5 op vastaa työmäärältään 135 h opiskelijan työtä.

Lisätietoja opiskelijoille

Hyväksytty kurssiarvosana edellyttää sekä suullisen että kirjallisen tentin suorittamista hyväksytysti. Molemmat tentit tehdään valvotusti.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssiarviointi perustuu kurssin lopussa osoitettuun kielitaitoon.
Tutkintotodistukseen tulee erillinen merkintä ruotsin kirjallisesta ja suullisesta taidosta. Sekä kirjallisesta että suullisesta kielitaidosta annetaan arvosana 1 - 3 tyydyttävästä taidosta tai 4 - 5 hyvästä taidosta. Arviointi perustuu valtakunnallisiin suosituksiin.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu ruotsin tehovalmennukseen, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattiruotsin alkamista.