Siirry suoraan sisältöön

Tapahtumaturvallisuus (5 op)

Toteutuksen tunnus: TU00EB32-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 31.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 60

Koulutus

 • Turvallisuusalan koulutus

Opettaja

 • Jyrki Haapala
 • Minna Salminen
 • Petri Koistinen

Vastuuopettaja

Jyrki Haapala

Ryhmät

 • TUSA22SP
  Tradenomikoulutus, turvallisuusala
 • 11.01.2024 12:00 - 15:00, Tapahtumaturvallisuus TU00EB32-3003
 • 18.01.2024 13:00 - 16:00, Tapahtumaturvallisuus TU00EB32-3003
 • 23.01.2024 08:30 - 12:00, Tapahtumaturvallisuus TU00EB32-3003
 • 01.02.2024 12:00 - 16:00, Tapahtumaturvallisuus TU00EB32-3003
 • 05.02.2024 12:00 - 16:00, Tapahtumaturvallisuus TU00EB32-3003
 • 12.02.2024 12:00 - 16:00, Tapahtumaturvallisuus TU00EB32-3003
 • 20.02.2024 10:00 - 16:00, Tapahtumaturvallisuus TU00EB32-3003

Tavoitteet

Saat kokonaiskäsityksen tapahtumiin liittyvistä turvallisuusasioista. Hallitset tapahtumien turvallisuuteen liittyvien viranomaisten edellyttämien turvallisuus- ja pelastussuunnitelmien laadinnan. Osaat myös kartoittaa tapahtumiin liittyvät riskit. Ymmärrät yksityisen turvallisuusalan ja viranomaisten välisen yhteistyön merkityksen suunnitelmien laadinnassa ja tapahtuman toteuttamisessa. Hallitset tapahtuminen turvallisuutta ja järjestyksenvalvojien toimintaa määräävän lainsäädännön sisällön. Pystyt suunnittelemaan ja toteuttamaan turvallisen yleisötapahtuman.

Sisältö

Mitä asioita tulee ottaa huomioon tapahtumien turvallisuutta pohdittaessa?
Miten laadit turvallisuus- ja pelastussuunnitelman yhteistyössä turvallisuusalan ja viranomaisten kanssa?
Miten tunnistat tapahtumiin liittyviä riskejä?
Miten toteutat turvallisen yleisötapahtuman?
Miten johdat ja valvot yleisötapahtumassa toimivia järjestyksenvalvojia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat käyttää johdonmukaisesti erilaisia ammattikäsitteitä.
Osaat etsiä tietoa alan keskeisistä tietolähteistä.
Osaat hahmottaa erilaisia tehtäväkokonaisuuksia.
Osaat toimia asiakkaiden, sidosryhmien kanssa yhteistyössä.
Osaat toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti.

Esitietovaatimukset

Edellytetään turvallisuusalan lainsäädännön opetusjakson suorittamista.