Siirry suoraan sisältöön

Tutkimusmenetelmät (5 op)

Toteutuksen tunnus: LT00DT60-3013

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

08.04.2024 - 21.04.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 60

Koulutus

 • Turvallisuusalan koulutus

Opettaja

 • Tommi Pälli
 • Petri Koistinen

Vastuuopettaja

Petri Koistinen

Ryhmät

 • TUSA22SP
  Tradenomikoulutus, turvallisuusala
 • 24.09.2024 12:30 - 16:00, Tutkimusmenetelmät LT00DT60-3013
 • 09.10.2024 12:30 - 16:00, Tutkimusmenetelmät LT00DT60-3013
 • 16.10.2024 12:30 - 16:00, Tutkimusmenetelmät LT00DT60-3013
 • 06.11.2024 12:30 - 16:00, Tutkimusmenetelmät LT00DT60-3013
 • 13.11.2024 12:30 - 16:00, Tutkimusmenetelmät LT00DT60-3013
 • 19.11.2024 12:30 - 16:00, Tutkimusmenetelmät LT00DT60-3013
 • 20.11.2024 12:30 - 16:00, Tutkimusmenetelmät LT00DT60-3013
 • 27.11.2024 12:30 - 16:00, Tutkimusmenetelmät LT00DT60-3013
 • 03.12.2024 12:30 - 16:00, Tutkimusmenetelmät LT00DT60-3013
 • 05.12.2024 12:15 - 15:45, Tutkimusmenetelmät LT00DT60-3013
 • 10.12.2024 12:30 - 16:00, Tutkimusmenetelmät LT00DT60-3013
 • 16.12.2024 12:30 - 16:00, Tutkimusmenetelmät LT00DT60-3013

Tavoitteet

Osaat valita tutkimusongelman ratkaisemiseen sopivan tiedonhankinnan menetelmän ja perustella valintasi. Osaat hankkia ja analysoida tietoa käyttäen tarkoitukseen soveltuvia määrällisiä ja laadullisia menetelmiä. Osaat arvioida tutkimuksen luotettavuutta. Osaat laatia tutkimusraportin.

Sisältö

Miten tutkimusprosessi etenee? Miten määrällistä ja laadullista tutkimusaineistoa analysoidaan? Miten toiminnallinen tutkimus toteutetaan? Miten arvioit tutkimuksen luotettavuutta? Miten raportoit tutkimuksen?

Opiskelumateriaali

Opinnäytetyö.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Tutkimus- ja kehittämisosaaminen (5 op) tai vastaavat tiedot