Siirry suoraan sisältöön

Yritysturvallisuus (5 op)

Toteutuksen tunnus: TU00EB37-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

22.01.2024 - 31.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 60

Koulutus

 • Turvallisuusalan koulutus

Opettaja

 • Petri Koistinen

Vastuuopettaja

Petri Koistinen

Ryhmät

 • TUSA22SP
  Tradenomikoulutus, turvallisuusala
 • 22.01.2024 12:30 - 16:00, Yritysturvallisuus TU00EB37-3003
 • 31.01.2024 12:30 - 16:00, Yritysturvallisuus TU00EB37-3003
 • 06.02.2024 09:00 - 12:00, Yritysturvallisuus TU00EB37-3003
 • 13.02.2024 08:30 - 12:00, Yritysturvallisuus TU00EB37-3003
 • 21.02.2024 12:30 - 15:30, Yritysturvallisuus TU00EB37-3003
 • 05.03.2024 08:30 - 11:30, Yritysturvallisuus TU00EB37-3003
 • 13.03.2024 12:30 - 16:00, Yritysturvallisuus TU00EB37-3003

Tavoitteet

Hallitset yritysturvallisuuden osa-alueet sekä niiden merkityksen organisaatiolle. Ymmärrät henkilöstöturvallisuuden, kiinteistö- ja toimitilaturvallisuuden, pelastusturvallisuuden sekä toiminnan ja tuotannon turvallisuuden merkityksen yrityksen menestykselle. Hallitset myös väärinkäytöksiä ja poikkeamia sekä saat haltuusi keskeisen osaamisen työturvallisuuteen liittyen. Perehdyt myös yritysturvallisuuden standardeihin. Osaat määrittää organisaatioiden turvallisuudelle asetettujen vaatimusten ja parhaiden käytäntöjen perusteet sekä osaat soveltaa niitä käytännössä. Osaat analysoida ja kehittää yritysturvallisuutta. Hahmotat erilaisten turvallisuusteknisten järjestelmien merkityksen osana kokonaisturvallisuutta.

Sisältö

Miten määrität yritys- ja organisaatioturvallisuudelle asetettujen vaatimusten ja parhaiden käytäntöjen perusteet ja osaa soveltaa niitä käytännössä?
Miten arvioit ja hallitset yritys- ja organisaatioturvallisuuteen liittyviä riskejä?
Miten suunnittelet, arvioit ja kehität yritys- ja organisaatioturvallisuutta osana yritysten ja organisaatioiden toimintaa?
Miten analysoit ja kehität yritysturvallisuutta?

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hallitset alan ammattikäsitteet.
Osaat etsiä tietoa alan keskeisistä tietolähteistä.
Osaat hahmottaa erilaisia tehtäväkokonaisuuksia.
Osaat toimia asiakkaiden, käyttäjien ja kohderyhmien kanssa.
Osaat käyttää oman alan malleja, menetelmiä ja ohjelmistoja työn tukena.
Osaat toimia tiimin jäsenenä.

Esitietovaatimukset

Edellytetään kyberturvallisuuden, tietoturvallisuuden ja kriisinhallinnan opintojaksojen suorittamista.