Siirry suoraan sisältöön

Riskienhallinta (5 op)

Toteutuksen tunnus: TU00EB38-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

11.03.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 60

Koulutus

 • Turvallisuusalan koulutus

Opettaja

 • Atte Reijonen
 • Petri Koistinen

Vastuuopettaja

Petri Koistinen

Ryhmät

 • TUSA22SP
  Tradenomikoulutus, turvallisuusala
 • 11.03.2024 12:00 - 16:30, Riskienhallinta TU00EB38-3003
 • 18.03.2024 09:30 - 14:00, Riskienhallinta TU00EB38-3003
 • 25.03.2024 12:00 - 16:30, Riskienhallinta TU00EB38-3003
 • 27.03.2024 12:00 - 16:30, Riskienhallinta TU00EB38-3003
 • 03.04.2024 12:00 - 16:30, Riskienhallinta TU00EB38-3003
 • 22.04.2024 10:00 - 14:30, Riskienhallinta TU00EB38-3003

Tavoitteet

Ymmärrät riskienhallinnan käsitteet, osa-alueet sekä niiden liiketoiminnallisen merkityksen organisaatiolle. Ymmärrät, että organisaation on tärkeää säilyttää toimintakykynsä ja pyrkiä toipumaan mahdollisimman nopeasti. Kyse on toiminnan jatkuvuuden turvaamisesta kaikissa tilanteissa. Kriisinhallinta on siten läheisessä vuorovaikutuksessa jatkuvuussuunnittelun (business continuity management) kanssa.
Hallitset riskienhallinnan periaatteet sekä menetelmät. Osaat tunnistaa, arvioida ja analysoida sekä käsitellä erilaisia riskejä tarkoituksenmukaisesti. Syvennät osaamistasi riskienhallinnan menetelmistä sekä standardeista ja osaat soveltaa niitä monipuolisesti. Hallitset COSOERM ja ISO 31 000 standardit ja osaat soveltaa niitä työtehtäviisi.

Sisältö

Miten määrittelet yrityksen riskienhallinnalle ja varautumiselle asetettujen vaatimusten ja parhaiden käytäntöjen perusteet ja osaa soveltaa niitä käytännössä?
Miten arvioit ja hallitset yritys- ja organisaatioturvallisuuteen liittyviä riskejä?
Miten suunnittelet, arvioit ja kehität yritys- ja organisaatioturvallisuutta ja riskienhallintaa osana yritysten ja organisaatioiden toimintaa?
Mitä ovat COSOERM ja ISO 31 000 standardit ja miten sovellat niitä omissa työtehtävissäsi?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali on opintojakson Learn pohjalla.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla ei ole tenttejä. Opintojakso suoritetaan essee tehtävien avulla.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hallitset alan ammattikäsitteitä johdonmukaisesti.
Osaat etsiä tietoa alan keskeisistä tietolähteistä.
Osaat hahmottaa erilaisia tehtäväkokonaisuuksia työssäsi.
Osaat toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien ja sidosryhmien kanssa yhteistyössä.
Osaat käyttää keskeisiä oman alan, menetelmiä ja ohjelmistoja työsi tukena.
Osat toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi suoritetaan essee-tehtävien pisteiden perusteella.

Esitietovaatimukset

Edellytetään kyberturvallisuuden, tietoturvallisuuden ja kriisinhallinnan opintojaksojen suorittamista.