Siirry suoraan sisältöön

Varautuminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: TU00EB39-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

22.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 60

Koulutus

 • Turvallisuusalan koulutus

Opettaja

 • Joni Lindeman
 • Petri Koistinen

Vastuuopettaja

Joni Lindeman

Ryhmät

 • TUSA22SP
  Tradenomikoulutus, turvallisuusala
 • 23.01.2024 12:30 - 16:30, Varautuminen TU00EB39-3003
 • 24.01.2024 12:30 - 16:30, Varautuminen TU00EB39-3003
 • 25.01.2024 12:30 - 16:30, Varautuminen TU00EB39-3003
 • 13.02.2024 12:30 - 16:30, Varautuminen TU00EB39-3003
 • 14.02.2024 12:30 - 16:30, Varautuminen TU00EB39-3003
 • 15.02.2024 12:30 - 16:30, Varautuminen TU00EB39-3003
 • 12.03.2024 12:30 - 15:30, Varautuminen TU00EB39-3003
 • 19.03.2024 12:00 - 15:00, Varautuminen TU00EB39-3003
 • 15.04.2024 12:30 - 16:30, Varautuminen TU00EB39-3003
 • 16.04.2024 12:30 - 16:30, Varautuminen TU00EB39-3003
 • 17.04.2024 12:30 - 16:30, Varautuminen TU00EB39-3003
 • 18.04.2024 12:30 - 16:30, Varautuminen TU00EB39-3003

Tavoitteet

Ymmärrät, että varautumisen ja kriisinhallinnan avulla organisaatio pyrkii tunnistamaan ja ennakoimaan odottamattomia tilanteita sekä suojautumaan niiltä mahdollisimman tehokkaasti, koska häiriötilanteet ovat usein yllättäviä ja päätöksiä joudutaan tekemään nopeasti. Osaat määrittää organisaatioiden ja yhteiskunnan varautumiselle asetettujen vaatimusten, parhaiden käytäntöjen perusteet ja osaa soveltaa niitä käytännössä. Osaat määrittää yhteiskunnan varautumiseen liittyvät toimijat ja niiden ydintehtävät. Osaat suunnitella, arvioida ja kehittää omatoimista varautumista sekä luoda tähän liittyvät menettelyt. Ymmärrät varautumisen merkityksen yritystoiminnan jatkuvuudelle. Ymmärrät valmiuslain ja pelastuslain velvoitteet valmissuunnittelun osalla.

Sisältö

Miten määrittelet yrityksen riskienhallinnalle ja varautumiselle asetettujen vaatimusten ja parhaiden käytäntöjen perusteet.
Miten arvioit ja hallitset yritys- ja organisaatioturvallisuuteen liittyviä riskejä.
Miten suunnittelet, arvioit ja kehität yritys- ja organisaatioturvallisuutta, riskienhallintaa ja varautumista osana yritysten ja organisaatioiden toimintaa.
Mitä valmiuslaki ja pelastuslaki määrää valmiussuunnittelusta?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaalit ovat käytettävissä Learnissa

Yksilölliset oppimisväylät

Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson opetuksen toteuttaa ulkopuolinen tuntiopettaja

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat käyttää alan ammattikäsitteitä johdonmukaisesti.
Osaat etsiä tietoa keskeisistä tietolähteistä varautumisesta.
Osaat hahmottaa erilaisia tehtäväkokonaisuuksia.
Osaat toimia asiakkaiden, kohderyhmien ja sidosryhmien kanssa yhteistyössä.
Osaat käyttää keskeisiä oman alan malleja ja ohjelmistoja työsi tukena.
Osaat toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti.

Esitietovaatimukset

Edellytetään turvallisuusalan lainsäädännön opintojakson suorittamista.