Siirry suoraan sisältöön

Kansainvälinen turvallisuus (5 op)

Toteutuksen tunnus: TU00EB43-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 60

Koulutus

 • Turvallisuusalan koulutus

Opettaja

 • Joni Lindeman

Vastuuopettaja

Joni Lindeman

Ryhmät

 • TUSA21SP
  Tradenomikoulutus, turvallisuusala
 • 23.01.2024 08:00 - 12:00, Kansainvälinen turvallisuus TU00EB43-3002
 • 24.01.2024 08:00 - 12:00, Kansainvälinen turvallisuus TU00EB43-3002
 • 25.01.2024 08:00 - 12:00, Kansainvälinen turvallisuus TU00EB43-3002
 • 13.02.2024 08:00 - 12:00, Kansainvälinen turvallisuus TU00EB43-3002
 • 14.02.2024 08:00 - 12:00, Kansainvälinen turvallisuus TU00EB43-3002
 • 15.02.2024 08:00 - 12:00, Kansainvälinen turvallisuus TU00EB43-3002
 • 15.04.2024 08:00 - 12:00, Kansainvälinen turvallisuus TU00EB43-3002
 • 16.04.2024 08:00 - 12:00, Kansainvälinen turvallisuus TU00EB43-3002
 • 17.04.2024 08:00 - 12:00, Kansainvälinen turvallisuus TU00EB43-3002
 • 18.04.2024 08:00 - 12:00, Kansainvälinen turvallisuus TU00EB43-3002

Tavoitteet

Ymmärrät kokonaisturvallisuuden rakentumisen ja hahmotat turvallisuustoimijat. Saat kokonaiskäsityksen diplomatian merkityksestä ja hybridivaikuttamisen perusteista. Ymmärrät eduskunnan, valtioneuvoston ja tasavallan presidentin roolit kansainvälisessä toiminnassa. Ymmärrät myös kolmannen sektorin vaikuttamismahdollisuudet kansainväliseen turvallisuuteen. Ymmärrät keskeiset uhkakuvat ja mahdollisten EU-alueella tapahtuvien konfliktien vaikutuksen kansainväliseen turvallisuuteen. Syvennät osaamistasi myös terrorismin, poliittis-sosiaalisten kriisien ja ympäristökatastrofien osalta. Tiedät miten kansainvälinen puolustuskyky muodostuu. Saat kokonaiskäsityksen rajaturvallisuuden merkityksestä.

Sisältö

Miten kansainvälinen kokonaisturvallisuus ja puolustuskyky rakentuu? Mitä toimijat ovat osa kansainvälistä turvallisuutta? Mikä rooli hybridivaikuttamisella on kansainvälisessä turvallisuudessa? Mikä rooli yhteiskunnan ylimmillä päättäjillä on kansainvälisessä toiminnassa? Miten kolmas sektori voi vaikuttaa yhteiskunnan turvallisuuteen? Miten mahdolliset konfliktit EU-alueella vaikuttavat kansainväliseen turvallisuuteen? Mikä vaikutus terrorismilla, poliittis-sosiaalisilla kriiseillä ja ympäristökatastrofeilla on kansainväliseen turvallisuuteen? Millainen merkitys rajaturvallisuudella on turvallisuuteemme?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaalit ovat käytettävissä Learnissa

Yksilölliset oppimisväylät

Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson opetuksen toteuttaa ulkopuolinen tuntiopettaja

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat:
- käyttää johdonmukaisesti kansainväliseen turvallisuuteen liittyviä ammattikäsitteitä
- hahmottaa kansainvälisen turvallisuuden toimintakentän ja ymmärtää turvallisuusalan aseman osana kansainvälistä turvallisuustyötä