Siirry suoraan sisältöön

Turvallisuusalan tulevaisuuden teknologiat (5 op)

Toteutuksen tunnus: TU00EB44-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 30.06.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

1 - 150

Koulutus

  • Turvallisuusalan koulutus

Opettaja

  • Tuomas Pylkkänen

Vastuuopettaja

Tuomas Pylkkänen

Ryhmät

  • TUSA21SP
    Tradenomikoulutus, turvallisuusala

Tavoitteet

Hallitset teknologisen kehityksen tulevaisuuden näkymät turvallisuusalalla. Ymmärrät tekoälyn, virtuaalimaailman, pilvipalveluiden ja robotiikan tuomat mahdollisuudet. Hahmotat myös hälytyspalveluiden, vartiointipalveluiden sekä tietoturvallisuuden tulevaisuuden teknologiat. Saat kokonaiskäsityksen turvallisuutta lisäävistä teknologioista. Lisäksi hahmotat suunnitteilla olevia uusia innovaatioita. Lisäksi ymmärrät "Sinisen meren strategian" mahdollisuuksia turvallisuusalan liiketoimintamahdollisuuksiin liittyen.

Sisältö

Miten teknologia kehittyy turvallisuusalalla ja mitä mahdollisuuksia se tuo? Millaista uutta teknologiaa turvallisuusala voi hyödyntää tulevaisuudessa? Mitä ovat suunnitteilla olevat uudet innovaatiot? Mitä mahdollisuuksia "Sinisen Meren strategia" voi antaa turvallisuusalan liiketoiminnan kehittämiselle?

Opiskelumateriaali

Kaikki opiskelumateriaali on Learn-alustalla tai linkitettynä Learn-alustalle.

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskelija voi itsenäisesti edetä opintojaksolla täysin omassa aikataulussaan. Opintojakso suoritetaan täysin verkossa.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson tentit ovat avoinna opintojakson toteuttamisen ajan. Opiskelija voi itsenäisesti täysin omassa aikataulussaan edetä opintojakson suorittamisessa. Ei ryhmätehtäviä.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson toteutus perustuu täysin itsenäisesti suoritettaville tenteille verkossa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat:
- käyttää johdonmukaisesti uuteen teknologiaan liittyviä ammattikäsitteitä
- etsiä tietoa teknologiaan liittyvistä tietolähteistä
- hyödyntää työssäsi keskeisiä turvallisuusalan teknologioita, menetelmiä ja ohjelmistoja.