Siirry suoraan sisältöön

Hoitotyön ruotsi (3 op)

Toteutuksen tunnus: HT00EK70-3020

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 17.03.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

 • Terveydenhoitajakoulutus

Opettaja

 • Anna-Elina Hirvonen

Ryhmät

 • THMI23KP
  Terveydenhoitaja, päivätoteutus
 • 08.01.2024 08:30 - 10:00, Hoitotyön ruotsi HT00EK70-3020
 • 09.01.2024 11:00 - 12:30, Hoitotyön ruotsi HT00EK70-3020
 • 12.01.2024 12:45 - 14:15, Hoitotyön ruotsi HT00EK70-3020
 • 18.01.2024 09:00 - 10:30, Hoitotyön ruotsi HT00EK70-3020
 • 19.01.2024 09:00 - 10:30, Hoitotyön ruotsi HT00EK70-3020
 • 24.01.2024 14:15 - 15:45, Hoitotyön ruotsi HT00EK70-3020
 • 26.01.2024 12:45 - 14:15, Hoitotyön ruotsi HT00EK70-3020
 • 29.01.2024 13:30 - 15:30, Hoitotyön ruotsi HT00EK70-3020
 • 31.01.2024 12:45 - 14:15, Hoitotyön ruotsi HT00EK70-3020
 • 06.02.2024 12:45 - 14:15, Hoitotyön ruotsi HT00EK70-3020
 • 07.02.2024 12:45 - 14:15, Hoitotyön ruotsi HT00EK70-3020
 • 14.02.2024 12:45 - 14:15, Hoitotyön ruotsi HT00EK70-3020
 • 16.02.2024 08:00 - 09:30, Hoitotyön ruotsi HT00EK70-3020
 • 21.02.2024 12:45 - 14:15, Hoitotyön ruotsi HT00EK70-3020
 • 23.02.2024 12:45 - 14:15, Hoitotyön ruotsi HT00EK70-3020
 • 04.03.2024 13:30 - 15:00, Hoitotyön ruotsi HT00EK70-3020
 • 12.03.2024 09:00 - 10:30, Hoitotyön ruotsi HT00EK70-3020
 • 13.03.2024 13:30 - 15:00, Hoitotyön ruotsi HT00EK70-3020: kirjallinen koe

Tavoitteet

Osaat toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Tunnet alasi termejä ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä.

Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Sisältö

Mitä koulutukseen, työympäristöön ja työtehtäviin liittyvää sanastoa tarvitset ruotsiksi?
Miten toimit ruotsin kielellä työelämän alakohtaisissa viestintätilanteissa?

Opiskelumateriaali

Opettajan kokoama materiaali Learnissa

Yksilölliset oppimisväylät

Tämä on terveydenhoitajille tarkoitettu ruotsinkurssi, jonka opetus toteutetaan Mikkelin kampuksella työjärjestyksen mukaisesti ja opettajan määrittelemin tehtävin.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla harjoitellaan alakohtaista sanastoa ja viestintätilanteita työelämän tarpeita varten.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla on kirjallinen tentti ja suullinen testi. Uusintatentit ovat Examissa.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 3 op vastaa n. 80 tuntia opiskelijatyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu jatkuvaan näyttöön, suulliseen testiin ja kirjalliseen kokeeseen. Tutkintotodistukseen tulee erillinen merkintä ruotsin kirjallisesta ja suullisesta taidosta. Sekä kirjallisesta että suullisesta kielitaidosta annetaan arvosana 1 - 3 tyydyttävästä taidosta tai 4 - 5 hyvästä taidosta. Arviointi perustuu valtakunnallisiin suosituksiin.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu Ruotsin tehovalmennus -opintojaksolle, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattiruotsin opintojakson alkamista.

Lisätiedot

Tutkintotodistukseen merkitään julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003, 6 § 1 mom.) mukaista kaksikielisessä viranomaisessa valtion henkilöstöltä vaadittavaa toisen kotimaisen kielen taitoa osoittavat arvosanat erikseen suullisen ja kirjallisen taidon osalta. Tutkintotodistuksen arvosana tyydyttävä vastaa arviointia 1-3 ja arvosana hyvä vastaa arviointia