Siirry suoraan sisältöön

Viestintätaidot (5 op)

Toteutuksen tunnus: KY00DS51-3308

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

14.08.2024 - 08.09.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

 • Naprapaattikoulutus

Opettaja

 • Sami Norrbacka

Ryhmät

 • NAKT24SP
  Naprapaatti, päivätoteutus
 • 29.08.2024 08:15 - 11:30, Viestintätaidot KY00DS51-3308
 • 30.08.2024 08:15 - 11:30, Viestintätaidot KY00DS51-3308
 • 03.09.2024 12:45 - 16:00, Viestintätaidot KY00DS51-3308
 • 04.09.2024 13:30 - 16:45, Viestintätaidot KY00DS51-3308
 • 10.09.2024 13:00 - 16:15, Viestintätaidot KY00DS51-3308
 • 11.09.2024 09:15 - 12:30, Viestintätaidot KY00DS51-3308
 • 20.09.2024 13:15 - 16:30, Viestintätaidot KY00DS51-3308
 • 23.09.2024 10:00 - 13:15, Viestintätaidot KY00DS51-3308
 • 01.10.2024 08:15 - 11:30, Viestintätaidot KY00DS51-3308
 • 08.10.2024 08:15 - 11:30, Viestintätaidot KY00DS51-3308
 • 15.10.2024 08:15 - 11:30, Viestintätaidot KY00DS51-3308
 • 31.10.2024 08:15 - 11:30, Viestintätaidot KY00DS51-3308
 • 05.11.2024 08:15 - 11:30, Viestintätaidot KY00DS51-3308
 • 13.11.2024 09:45 - 15:30, Viestintätaidot KY00DS51-3308 Yhteisseminaari

Tavoitteet

Ymmärrät vuorovaikutuksen merkityksen osana ammattitaitoasi ja osaat toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Tunnet korkeakoulusi opiskelukirjoittamisen ohjeet ja osaat käyttää niitä.
Osaat hakea luotettavaa tietoa ja hyödyntää sitä eettisesti.
Osaat ilmaista näkemyksesi asiallisesti ja perustellen sekä käyttää tilanteen mukaista yleiskieltä.
Osaat tuottaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja asianmukaisia opiskelun ja työelämän tekstejä sekä käyttää niiden tuottamisessa sopivia viestintäfoorumeita ja -välineitä.
Syvennät vuorovaikutustaitojasi ja selviydyt erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa, kuten kokouksissa ja neuvotteluissa.
Kehität esiintymisvalmiuksiasi työelämän tarpeisiin sekä harjaannut palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoissa.

Sisältö

Millaista vuorovaikutustaitojen osaamista sinulta edellytetään opinnoissasi ja oman alasi viestintätilanteissa?
Miten perustelet näkemyksesi asiallisesti yleiskielellä?
Miten haet luotettavaa tietoa ja hyödynnät tietolähteitä eettisesti?
Mitä tekstilajeja opiskelijan ja ammattilaisen tulee hallita?
Miten hyödynnät kielenhuollon ohjeita ja apuvälineitä opinnoissa ja ammatillisessa viestinnässä?
Millaisia taitoja tarvitset erilaisissa esiintymis-, kokous- ja neuvottelutilanteissa?
Miten arvioit omia taitojasi ja hallitset jännitystäsi?
Miten annat rakentavaa palautetta?
Miten hyödynnät saamaasi palautetta?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ja -aineistot annetaan kurssilla. Materiaali on pääsääntöisesti Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työhön integroitu oppimisväylä:
lukujärjestyksen mukainen opetus

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Tentit ja muut määräajat

Toteutus sisältää erilaisia harjoituksia ja tehtäviä sekä kaksi verkkotenttiä.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei ole.

Opiskelijan työmäärä

5 op = 135 opiskelijan työtuntia.

Toteutuksen osien kuvaus

1. Esiintymistaito

2. Työelämän kirjoittaminen

3. Kokoustekniikka ja neuvottelutaito

4. Tutkimuskirjoittaminen

Lisätietoja opiskelijoille

Viestintätaidot tulee olla suoritettuna ennen kuin voi ryhtyä tekemään tutkimusmenetelmäopintoja, mahdollista kolmannen vuoden syventävää opintoa/seminaarityötä ja ennen kaikkea opinnäytetyötä.

Viestintätaidot-kurssille osallistuminen edellyttää B2-kielitaitoa, ellei äidinkieli ole suomi.

sami.norrbacka@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4–3), tyydyttävä (2–1): hylätty (0). Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen.

Aktiivinen osallistuminen tarkoittaa seuraavaa: Opiskelija on läsnä opintojakson lähiopetuksessa, ellei opintojakson toteutuksen kuvauksessa toisin ohjeisteta. Kieltenopettajat pitävät läsnäolorekisteriä lähiopetukseen osallistumisesta.

Opintojaksoa, joka on hylätty poissaolojen takia, ei voi tenttiä, vaan opetukseen on osallistuttava uudelleen. Opiskelija ottaa osaa opettajan ohjeistamiin aktiviteetteihin lähiopetuksessa. Opiskelija tekee koti- ja etätehtävät opettajan antamien ohjeiden ja aikataulun mukaisesti.