Siirry suoraan sisältöön

Ammattienglanti (5 op)

Toteutuksen tunnus: KY00DS47-3243

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

08.04.2024 - 21.04.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet

 • Englanti
 • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

 • Liikunnanohjaajakoulutus

Opettaja

 • Tiina Luukkainen

Vastuuopettaja

Tiina Luukkainen

Ryhmät

 • LISA24KP
  Liikunnanohjaajakoulutus, päivätoteutus
 • 04.09.2024 10:45 - 12:15, Professional English KY00DS47-3243
 • 05.09.2024 10:30 - 12:00, Professional English KY00DS47-3243
 • 11.09.2024 10:45 - 12:15, Professional English KY00DS47-3243
 • 18.09.2024 10:45 - 12:15, Professional English KY00DS47-3243
 • 19.09.2024 10:30 - 12:00, Professional English KY00DS47-3243
 • 24.09.2024 13:00 - 14:30, Professional English KY00DS47-3243
 • 26.09.2024 10:30 - 12:00, Professional English KY00DS47-3243
 • 01.10.2024 13:00 - 14:30, Professional English KY00DS47-3243
 • 03.10.2024 10:30 - 12:00, Professional English KY00DS47-3243
 • 07.10.2024 15:15 - 16:45, Professional English KY00DS47-3243
 • 10.10.2024 10:30 - 12:00, Professional English KY00DS47-3243
 • 16.10.2024 10:45 - 12:15, Professional English KY00DS47-3243
 • 17.10.2024 10:30 - 12:00, Professional English KY00DS47-3243
 • 29.10.2024 13:00 - 14:30, Professional English KY00DS47-3243
 • 31.10.2024 10:30 - 12:00, Professional English KY00DS47-3243
 • 05.11.2024 13:00 - 14:30, Professional English KY00DS47-3243
 • 07.11.2024 10:30 - 12:00, Professional English KY00DS47-3243
 • 12.11.2024 13:00 - 14:30, Professional English KY00DS47-3243
 • 14.11.2024 10:30 - 12:00, Professional English KY00DS47-3243
 • 19.11.2024 13:00 - 14:30, Professional English KY00DS47-3243
 • 21.11.2024 10:30 - 12:00, Professional English KY00DS47-3243
 • 28.11.2024 08:15 - 12:00, Professional English KY00DS47-3243
 • 05.12.2024 08:15 - 12:00, Professional English KY00DS47-3243
 • 12.12.2024 08:15 - 12:00, Professional English KY00DS47-3243

Tavoitteet

Osaat käyttää alasi perussanastoa aktiivisesti englanniksi.

Osaat toimia englannin kielellä erilaisissa oman alasi suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa eurooppalaisen viitekehyksen tasolla B2..

Osaat etsiä tietoa alasi englanninkielisistä lähteistä ja soveltaa sitä eri opiskelu- ja työelämän tilanteissa.

Sisältö

Mitä keskeistä ammattisanastoa tarvitset?
Kuinka etsit tietoa oman alasi lähteistä ja sovellat sitä?
Miten toimit suullisissa viestintätilanteissa ja kuinka laadit alasi tekstejä?
Miten opiskelu- ja työyhteisössä viestitään englannin kielellä?

Opiskelumateriaali

Opettajan ja opiskelijoiden kokoama materiaali Learnissa

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä
Vaihtoehtoiset suoritustavat keskustellaan sovitaan opettajan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämän viestintätilanteisiin kytketyt käytännön harjoitukset

Tentit ja muut määräajat

Jatkuva arviointi ja tentti opintojakson lopussa. Tarkka aikataulu ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 5 op = 135 tuntia opiskelijatyötä.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson keskeisiä teemoja ovat: liikunnanohjaajan työ, motoriset taidot, terveysliikunta ja asiakkaiden ohjaaminen. Lisäksi opiskelet muutaman valinnaisen aiheen syvemmin ja teet lopuksi valitsemastasi aiheesta posterin galleriakävelyä varten.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B1.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B2.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla C1.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi, oppimistehtävät ja tentti. Arviointi perustuu eurooppalaisen viitekehyksen tasoon B2.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu Englannin tehovalmennus -opintojaksolle, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan opintojakson sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattienglannin opintojakson alkamista.