Siirry suoraan sisältöön

Ammattienglanti (5 op)

Toteutuksen tunnus: KY00DS47-3244

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet

 • Englanti
 • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

 • Liikunnanohjaajakoulutus

Opettaja

 • Tiina Luukkainen

Vastuuopettaja

Tiina Luukkainen

Ryhmät

 • LISA23SP
  Liikunnanohjaajakoulutus, päivätoteutus
 • 15.01.2024 08:15 - 09:45, Professional English KY00DS47-3244
 • 25.01.2024 10:30 - 12:00, Professional English KY00DS47-3244
 • 01.02.2024 10:30 - 12:00, Professional English KY00DS47-3244
 • 12.02.2024 10:30 - 12:00, Professional English KY00DS47-3244
 • 19.02.2024 10:30 - 12:00, Professional English KY00DS47-3244
 • 07.03.2024 10:30 - 12:00, Professional English KY00DS47-3244
 • 14.03.2024 10:30 - 12:00, Professional English NO CLASS Finish Task 3 in Exercises to develop skills
 • 18.03.2024 10:30 - 12:00, Professional English KY00DS47-3244
 • 21.03.2024 11:00 - 12:30, Professional English KY00DS47-3244
 • 25.03.2024 10:30 - 12:00, Professional English KY00DS47-3244
 • 28.03.2024 10:30 - 12:00, Professional English KY00DS47-3244
 • 02.04.2024 12:45 - 14:15, Professional English KY00DS47-3244
 • 04.04.2024 11:00 - 12:30, Professional English KY00DS47-3244
 • 11.04.2024 10:30 - 12:00, Professional English NO CLASS, preparation for Monday
 • 15.04.2024 10:00 - 12:00, Professional English KY00DS47-3244
 • 18.04.2024 11:00 - 15:00, Professional English KY00DS47-3244
 • 22.04.2024 10:30 - 12:30, Professional English KY00DS47-3244
 • 24.04.2024 08:30 - 12:00, Professional English GALLERY WALK 1
 • 25.04.2024 08:30 - 12:00, Professional English GALLERY WALK 2

Tavoitteet

Osaat käyttää alasi perussanastoa aktiivisesti englanniksi.

Osaat toimia englannin kielellä erilaisissa oman alasi suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa eurooppalaisen viitekehyksen tasolla B2..

Osaat etsiä tietoa alasi englanninkielisistä lähteistä ja soveltaa sitä eri opiskelu- ja työelämän tilanteissa.

Sisältö

Mitä keskeistä ammattisanastoa tarvitset?
Kuinka etsit tietoa oman alasi lähteistä ja sovellat sitä?
Miten toimit suullisissa viestintätilanteissa ja kuinka laadit alasi tekstejä?
Miten opiskelu- ja työyhteisössä viestitään englannin kielellä?

Opiskelumateriaali

Opettajan ja opiskelijoiden kokoama materiaali Learn -ympäristössä sekä lähiopetuksessa jaettava materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Ota yhteyttä englannin opettajaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöiset tehtävät ja harjoitukset

Tentit ja muut määräajat

Tentit tehdään opintojakson aikana ja uusinnat erikseen sovittuina aikoina opintojakson jälkeen

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 5 op = 135 tuntia opiskelijatyötä.

Toteutuksen osien kuvaus

Your studies include the following central topics: the work - Instructing clients - Exercise for health - Instructing a sport. Furthermore, you will study some optional topics in more depth and finally draw up a poster on your chosen subject for a gallery walk.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B1.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B2.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla C1.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsenäiset tehtävät, tuntitehtävät, kirjallinen tentti, suullinen tentti.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu Englannin tehovalmennus -opintojaksolle, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan opintojakson sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattienglannin opintojakson alkamista.