Siirry suoraan sisältöön

Ammattiruotsi (5 op)

Toteutuksen tunnus: KY00DS46-3208

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

08.04.2024 - 21.04.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 20.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

 • Kotkan kampus
 • E-kampus

Opetuskielet

 • Suomi
 • roo.sv

Paikat

20 - 50

Koulutus

 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus

Opettaja

 • Ritva Saira

Ryhmät

 • MRKT23SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
 • 04.09.2024 16:30 - 18:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3208
 • 16.09.2024 16:00 - 17:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3208
 • 02.10.2024 16:30 - 18:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3208
 • 16.10.2024 16:30 - 18:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3208
 • 31.10.2024 16:30 - 18:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3208
 • 11.11.2024 16:30 - 18:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3208
 • 25.11.2024 16:30 - 18:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3208
 • 11.12.2024 16:30 - 18:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3208

Tavoitteet

Osaat toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Tunnet alasi keskeisen termistön ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä.

Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
· ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
· käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
· puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset sanaston, ääntämisen tai lauserytmin epätarkkuudet eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
· ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
· osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
· osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut).

Sisältö

Mitä koulutukseen, työympäristöön ja työtehtäviin liittyvää sanastoa tarvitset ruotsiksi?

Miten toimit ruotsin kielellä työelämän viestintätilanteissa, esimerkiksi sähköpostissa, puhelimessa ja tapaamisissa?

Mitä oman ammattialasi ja toimintaympäristösi keskeistä perustermistöä tarvitset?

Opiskelumateriaali

Opettajan kokoama materiaali Learn-alustalla

Yksilölliset oppimisväylät

Tämä on ryhmän oman alan ammattiruotsin verkkototeutus. Ammattiruotsia voi opiskella myös monialaisena verkkototeutuksena esim. kesällä.

TKI ja työelämäyhteistyö

työelämälähtöiset tehtävät

Tentit ja muut määräajat

Exam-tentti ja ruotsin suullisen kielitaidon testi opintojakson lopussa

Opiskelijan työmäärä

135 tuntia

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu ruotsin tehovalmennukseen, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattiruotsin alkamista.