Siirry suoraan sisältöön

Viestintätaidot (5 op)

Toteutuksen tunnus: KY00DS51-3316

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

 • Talotekniikan koulutus

Opettaja

 • Mari Koivunen

Vastuuopettaja

Mari Koivunen

Ryhmät

 • TTMI22SP
  Talotekniikka, päivätoteutus
 • 10.01.2024 12:00 - 16:00, Viestintätaidot KY00DS51-3316
 • 17.01.2024 12:00 - 16:00, Viestintätaidot KY00DS51-3316
 • 24.01.2024 12:00 - 16:00, Viestintätaidot KY00DS51-3316
 • 31.01.2024 12:00 - 16:00, Viestintätaidot KY00DS51-3316
 • 07.02.2024 12:00 - 16:00, Viestintätaidot KY00DS51-3316
 • 14.02.2024 12:00 - 16:00, Viestintätaidot KY00DS51-3316
 • 21.02.2024 12:00 - 16:00, Viestintätaidot KY00DS51-3316
 • 06.03.2024 12:00 - 16:00, Viestintätaidot KY00DS51-3316
 • 13.03.2024 12:00 - 16:00, Viestintätaidot KY00DS51-3316
 • 20.03.2024 12:00 - 16:00, Viestintätaidot KY00DS51-3316
 • 27.03.2024 12:00 - 16:00, Viestintätaidot KY00DS51-3316
 • 03.04.2024 12:00 - 14:00, Viestintätaidot KY00DS51-3316
 • 10.04.2024 13:45 - 16:00, Viestintätaidot KY00DS51-3316
 • 17.04.2024 12:00 - 16:00, Viestintätaidot KY00DS51-3316
 • 24.04.2024 12:00 - 16:00, Viestintätaidot KY00DS51-3316

Tavoitteet

Ymmärrät vuorovaikutuksen merkityksen osana ammattitaitoasi ja osaat toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Tunnet korkeakoulusi opiskelukirjoittamisen ohjeet ja osaat käyttää niitä.
Osaat hakea luotettavaa tietoa ja hyödyntää sitä eettisesti.
Osaat ilmaista näkemyksesi asiallisesti ja perustellen sekä käyttää tilanteen mukaista yleiskieltä.
Osaat tuottaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja asianmukaisia opiskelun ja työelämän tekstejä sekä käyttää niiden tuottamisessa sopivia viestintäfoorumeita ja -välineitä.
Syvennät vuorovaikutustaitojasi ja selviydyt erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa, kuten kokouksissa ja neuvotteluissa.
Kehität esiintymisvalmiuksiasi työelämän tarpeisiin sekä harjaannut palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoissa.

Sisältö

Millaista vuorovaikutustaitojen osaamista sinulta edellytetään opinnoissasi ja oman alasi viestintätilanteissa?
Miten perustelet näkemyksesi asiallisesti yleiskielellä?
Miten haet luotettavaa tietoa ja hyödynnät tietolähteitä eettisesti?
Mitä tekstilajeja opiskelijan ja ammattilaisen tulee hallita?
Miten hyödynnät kielenhuollon ohjeita ja apuvälineitä opinnoissa ja ammatillisessa viestinnässä?
Millaisia taitoja tarvitset erilaisissa esiintymis-, kokous- ja neuvottelutilanteissa?
Miten arvioit omia taitojasi ja hallitset jännitystäsi?
Miten annat rakentavaa palautetta?
Miten hyödynnät saamaasi palautetta?

Opiskelumateriaali

Kauppinen, Nummi, Savola & Hänninen 2010. Tekniikan viestintä. Kirjoittamisen ja puhumisen käsikirja. Helsinki. Edita.
Learn-kurssimateriaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opiskelu työjärjestyksen mukaisesti ja opettajan määrittelemin tehtävin. Kurssi on kytketty Projektitoimiston yhteyteen ja integroitu tiiviisti Johtaminen ja työyhteisötaidot -kurssiin.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Lähitoteutuksen sijaan valitse tämä opintojakso verkkototeutuksena.

TKI ja työelämäyhteistyö

Projektitoimistossa työelämälähtöiset projektit ja sidosryhmäyhteistyö

Opiskelijan työmäärä

27 h x 5 op = 135 h

Arviointiasteikko

1-5