Siirry suoraan sisältöön

Viestintätaidot (5 op)

Toteutuksen tunnus: KY00DS51-3317

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

14.08.2024 - 08.09.2024

Ajoitus

09.09.2024 - 13.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

 • Kouvolan kampus
 • E-kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 100

Koulutus

 • Graafisen muotoilun koulutus
 • Restauroinnin koulutus
 • Degree Programme in Game Design
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustesuunnittelun koulutus

Opettaja

 • Jenni Klingberg
 • Johanna Vilkki

Ryhmät

 • GRKV24SP
  Graafinen muotoilu, päivätoteutus
 • GDKV24SP
  Game design, full-time studies
 • SKKV24SP
  Sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu, päivätoteutus
 • REKV24SP
  Restaurointi, päivätoteutus
 • 09.09.2024 10:00 - 11:30, Viestintätaidot KY00DS51-3317
 • 09.09.2024 12:15 - 13:45, Viestintätaidot KY00DS51-3317
 • 20.09.2024 10:00 - 11:30, Viestintätaidot KY00DS51-3317
 • 20.09.2024 12:30 - 14:00, Viestintätaidot KY00DS51-3317
 • 23.09.2024 10:00 - 11:30, Viestintätaidot KY00DS51-3317
 • 14.10.2024 10:00 - 11:15, Viestintätaidot KY00DS51-3317
 • 14.10.2024 11:30 - 12:45, Viestintätaidot KY00DS51-3317
 • 28.10.2024 10:00 - 11:30, Viestintätaidot KY00DS51-3317
 • 28.10.2024 12:15 - 13:45, Viestintätaidot KY00DS51-3317
 • 22.11.2024 10:00 - 12:00, Viestintätaidot KY00DS51-3317
 • 22.11.2024 12:45 - 14:15, Viestintätaidot KY00DS51-3317
 • 27.11.2024 08:15 - 09:45, Viestintätaidot KY00DS51-3317
 • 27.11.2024 10:00 - 11:30, Viestintätaidot KY00DS51-3317
 • 04.12.2024 08:15 - 09:45, Viestintätaidot KY00DS51-3317
 • 04.12.2024 10:00 - 11:30, Viestintätaidot KY00DS51-3317
 • 09.12.2024 12:30 - 14:00, Viestintätaidot KY00DS51-3317
 • 09.12.2024 14:30 - 16:00, Viestintätaidot KY00DS51-3317

Tavoitteet

Ymmärrät vuorovaikutuksen merkityksen osana ammattitaitoasi ja osaat toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Tunnet korkeakoulusi opiskelukirjoittamisen ohjeet ja osaat käyttää niitä.
Osaat hakea luotettavaa tietoa ja hyödyntää sitä eettisesti.
Osaat ilmaista näkemyksesi asiallisesti ja perustellen sekä käyttää tilanteen mukaista yleiskieltä.
Osaat tuottaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja asianmukaisia opiskelun ja työelämän tekstejä sekä käyttää niiden tuottamisessa sopivia viestintäfoorumeita ja -välineitä.
Syvennät vuorovaikutustaitojasi ja selviydyt erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa, kuten kokouksissa ja neuvotteluissa.
Kehität esiintymisvalmiuksiasi työelämän tarpeisiin sekä harjaannut palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoissa.

Sisältö

Millaista vuorovaikutustaitojen osaamista sinulta edellytetään opinnoissasi ja oman alasi viestintätilanteissa?
Miten perustelet näkemyksesi asiallisesti yleiskielellä?
Miten haet luotettavaa tietoa ja hyödynnät tietolähteitä eettisesti?
Mitä tekstilajeja opiskelijan ja ammattilaisen tulee hallita?
Miten hyödynnät kielenhuollon ohjeita ja apuvälineitä opinnoissa ja ammatillisessa viestinnässä?
Millaisia taitoja tarvitset erilaisissa esiintymis-, kokous- ja neuvottelutilanteissa?
Miten arvioit omia taitojasi ja hallitset jännitystäsi?
Miten annat rakentavaa palautetta?
Miten hyödynnät saamaasi palautetta?

Opiskelumateriaali

Opintojakson materiaali on saatavilla opintojakson Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Tämä on kulttuurialan yhteinen Viestintätaitojen toteutus, ensi sijassa ryhmille GDKV24SP, REKV24SP ja GRKV24SP, mutta myös muille kulttuurialan opiskelijoille. Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena. Opintojaksoon sisältyy myös itsenäistä työskentelyä.

Vaihtoehtoisena toteutustapana verkossa on tarjolla monialainen Viestintätaitojen verkko-opintojakso, jonka voi suorittaa itsenäisesti. Muista yksilöllisistä oppimisväylistä sovitaan erikseen opintojakson opettajien kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla harjoitellaan viestinnän perustaitoja työelämää varten. Opintojaksoon liittyy alakohtaisten viestintätilanteiden harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso sisältää erilaisia tehtäviä ja verkkotenttejä. Tehtävien palautusaikataulu ilmoitetaan Learnissa. Kaikki tehtävät tulee palauttaa opintojakson toteutusaikana.

Kansainvälinen yhteistyö

Viestinnän opiskelu antaa geneerisen tason kansainvälisyysvalmiuksia, kulttuurisen viestinnän sisällöt osa jaksoa.

Opiskelijan työmäärä

5 x 27 tuntia = 135 tuntia

Toteutuksen osien kuvaus

Viestintä työ- ja opiskelutilanteissa
Oman viestintätaidon arviointi ja kehittäminen
Tiedonhaku
Tutkimuskirjoittaminen
Kielenhuolto
Esiintyminen
Ryhmäviestintä
Kokous- ja neuvottelutaito

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioitavat kirjalliset ja suulliset tehtävät opintojakson aikana, mahdollisesti tentti. Aktiivinen osallistuminen