Siirry suoraan sisältöön

Suomi 2 (5 op)

Toteutuksen tunnus: KY00DS50-3036

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

14.08.2024 - 08.09.2024

Ajoitus

09.09.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet

 • Englanti

Paikat

20 - 60

Koulutus

 • Degree Programme in Game Design

Opettaja

 • Jenni Klingberg

Ryhmät

 • VV2024-2025
  Valinnaiset opinnot 2024-2025
 • GDKV24KM
  Game design, part-time studies
 • 17.09.2024 16:30 - 18:00, Finnish 2 KY00DS50-3036
 • 24.09.2024 16:30 - 18:00, Finnish 2 KY00DS50-3036
 • 01.10.2024 16:30 - 18:00, Finnish 2 KY00DS50-3036
 • 08.10.2024 16:30 - 18:00, Finnish 2 KY00DS50-3036
 • 15.10.2024 16:30 - 18:00, Finnish 2 KY00DS50-3036
 • 29.10.2024 16:30 - 18:00, Finnish 2 KY00DS50-3036
 • 05.11.2024 16:30 - 18:00, Finnish 2 KY00DS50-3036
 • 12.11.2024 16:30 - 18:00, Finnish 2 KY00DS50-3036
 • 19.11.2024 16:30 - 18:00, Finnish 2 KY00DS50-3036
 • 26.11.2024 16:30 - 18:00, Finnish 2 KY00DS50-3036
 • 03.12.2024 16:30 - 18:00, Finnish 2 KY00DS50-3036
 • 10.12.2024 16:30 - 18:00, Finnish 2 KY00DS50-3036

Tavoitteet

Osaat ilmaista itseäsi suomeksi erilaisissa arkielämän tilanteissa sekä suullisesti että kirjallisesti.
Osaat seurata yksinkertaista puhetta ja lukea lyhyitä tekstejä tutuista aiheista.
Hallitset erilaisia fraaseja, rakenteita ja eri aihepiirien sanastoa taitotasoilla A1.2 - A1.3.
Tutustut ammattialasi perussanastoon.
Tunnet monia kieliopin ilmiöitä, esimerkiksi verbien ja nominien konsonantti- ja vokaalivaihtelut, nominien yksikön sijamuodot ja monikon perusmuodon.
Osaat kasvattaa sanavarastoasi ja kielitietoasi myös itsenäisesti eri lähteiden avulla.
Tunnet suomalaista kulttuuria.

Sisältö

Millaisia fraaseja ja millaista sanastoa ja kieliopin tuntemusta tarvitset erilaisissa arkitilanteissa sekä helppojen, eriaiheisten tekstien ymmärtämisessä ja tuottamisessa?

Millaisia lähteitä ja apuvälineitä voit hyödyntää jatkaessasi suomen kielen alkeisopintoja opintojaksolla ja itsenäisesti?

Miten hyödynnät kulttuurin tuntemusta viestintätilanteissa?

Opiskelumateriaali

Gehring, S. & Heinzmann, S. 2021 (tai vanhemmat painokset). Suomen mestari 1. Helsinki: Finnlectura.
Materiaali Learnissa

Yksilölliset oppimisväylät

Etäopetusta kerran viikossa. Toteutukseen kuuluu etäopetusta ja itsenäistä työskentelyä. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan, että opiskelija osallistuu aktiivisesti etäopetukseen ja tekee tehtävät sekä tentit hyväksytysti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opiskelu liittyy yleisiin työelämätaitoihin, kielitaidon vahvistaminen.

Tentit ja muut määräajat

Kaikki kurssin tehtävät pitää palauttaa aikataulun mukaan kurssin loppuun mennessä. Myöhästyneitä palautuksia ei hyväksytä. Toteutukseen kuuluu tentti tai tenttejä, joka täytyy tehdä hyväksytysti. Hylätyn tai tekemättä jääneen tentin voi tehdä (uusia) kaksi kertaa. Tenttipäivät ilmoitetaan opintojakson alussa.

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojakso sopii hyvin kansainvälisille opiskelijoille, vaihto-opiskelijoille ja double degree -opiskelijoille.

Opiskelijan työmäärä

5 x 27 tuntia = 135 tuntia opiskelijan työtä

Lisätietoja opiskelijoille

jenni.klingberg@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu tehtäviin ja harjoituksiin sekä aktiiviseen osallistumiseen etäopetustunneilla. Opintojaksolla on tentti tai tenttejä.

Esitietovaatimukset

Edellytetään Suomi 1 -opintojakson osaaminen

ja riittävää englannin kielen taitoa