Siirry suoraan sisältöön

Suomi 2 (5 op)

Toteutuksen tunnus: KY00DS50-3038

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 14.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

 • Englanti

Paikat

20 - 65

Koulutus

 • Degree Programme in Game Design
 • Degree Programme in Digital International Business

Opettaja

 • Jenni Klingberg
 • Johanna Vilkki

Ryhmät

 • GDKV23SP
  Game design, full-time studies
 • IBKV23SP
  Digital international business, full-time studies
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024
 • 15.01.2024 08:15 - 09:45, Finnish 2 KY00DS50-3038
 • 16.01.2024 14:30 - 16:00, Finnish 2 KY00DS50-3038
 • 22.01.2024 08:15 - 09:45, Finnish 2 KY00DS50-3038
 • 23.01.2024 14:30 - 16:00, Finnish 2 KY00DS50-3038
 • 29.01.2024 08:15 - 09:45, Finnish 2 KY00DS50-3038
 • 30.01.2024 14:30 - 16:00, Finnish 2 KY00DS50-3038
 • 05.02.2024 08:15 - 09:45, Finnish 2 KY00DS50-3038
 • 06.02.2024 14:30 - 16:00, Finnish 2 KY00DS50-3038
 • 12.02.2024 08:15 - 09:45, Finnish 2 KY00DS50-3038
 • 13.02.2024 14:30 - 16:00, Finnish 2 KY00DS50-3038
 • 19.02.2024 08:15 - 09:45, Finnish 2 KY00DS50-3038
 • 20.02.2024 14:30 - 16:00, Finnish 2 KY00DS50-3038
 • 05.03.2024 14:30 - 16:00, Finnish 2 KY00DS50-3038
 • 11.03.2024 08:15 - 09:45, Finnish 2 KY00DS50-3038
 • 12.03.2024 14:30 - 16:00, Finnish 2 KY00DS50-3038
 • 18.03.2024 08:15 - 09:45, Finnish 2 KY00DS50-3038
 • 19.03.2024 14:30 - 16:00, Finnish 2 KY00DS50-3038
 • 25.03.2024 08:15 - 09:45, Finnish 2 KY00DS50-3038
 • 26.03.2024 14:30 - 16:00, Finnish 2 KY00DS50-3038
 • 02.04.2024 14:30 - 16:00, Finnish 2 KY00DS50-3038
 • 08.04.2024 08:15 - 09:45, Finnish 2 KY00DS50-3038
 • 09.04.2024 14:30 - 16:00, Finnish 2 KY00DS50-3038
 • 15.04.2024 08:15 - 09:45, Finnish 2 KY00DS50-3038
 • 16.04.2024 14:30 - 16:00, Finnish 2 KY00DS50-3038

Tavoitteet

Osaat ilmaista itseäsi suomeksi erilaisissa arkielämän tilanteissa sekä suullisesti että kirjallisesti.
Osaat seurata yksinkertaista puhetta ja lukea lyhyitä tekstejä tutuista aiheista.
Hallitset erilaisia fraaseja, rakenteita ja eri aihepiirien sanastoa taitotasoilla A1.2 - A1.3.
Tutustut ammattialasi perussanastoon.
Tunnet monia kieliopin ilmiöitä, esimerkiksi verbien ja nominien konsonantti- ja vokaalivaihtelut, nominien yksikön sijamuodot ja monikon perusmuodon.
Osaat kasvattaa sanavarastoasi ja kielitietoasi myös itsenäisesti eri lähteiden avulla.
Tunnet suomalaista kulttuuria.

Sisältö

Millaisia fraaseja ja millaista sanastoa ja kieliopin tuntemusta tarvitset erilaisissa arkitilanteissa sekä helppojen, eriaiheisten tekstien ymmärtämisessä ja tuottamisessa?

Millaisia lähteitä ja apuvälineitä voit hyödyntää jatkaessasi suomen kielen alkeisopintoja opintojaksolla ja itsenäisesti?

Miten hyödynnät kulttuurin tuntemusta viestintätilanteissa?

Opiskelumateriaali

Gehring, S. & Heinzmann, S. 2021 (tai vanhemmat painokset). Suomen mestari 1. Helsinki: Finnlectura.
Materiaali Learnissa

Yksilölliset oppimisväylät

Lähiopetus Kouvolan kampuksella kahdesti viikossa. Toteutukseen kuuluu lähiopetusta ja itsenäistä työskentelyä. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan, että opiskelija osallistuu aktiivisesti lähiopetukseen ja tekee tehtävät sekä tentit hyväksytysti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opiskelu liittyy yleisiin työelämätaitoihin, kielitaidon vahvistaminen.

Tentit ja muut määräajat

Kaikki kurssin tehtävät pitää palauttaa aikataulun mukaan kurssin loppuun mennessä. Myöhästyneitä palautuksia ei hyväksytä. Toteutukseen kuuluu tentti tai tenttejä, joka täytyy tehdä hyväksytysti. Hylätyn tai tekemättä jääneen tentin voi tehdä (uusia) kaksi kertaa. Tenttipäivät ilmoitetaan opintojakson alussa.

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojakso sopii hyvin kansainvälisille opiskelijoille, vaihto-opiskelijoille ja double degree -opiskelijoille.

Opiskelijan työmäärä

5 x 27 tuntia = 135 tuntia opiskelijan työtä

Lisätietoja opiskelijoille

jenni.klingberg@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu tehtäviin ja harjoituksiin sekä aktiiviseen osallistumisen lähiopetukseen. Opintojaksolla on kaksi tenttiä.

Esitietovaatimukset

Edellytetään Suomi 1 -opintojakson osaaminen

ja riittävää englannin kielen taitoa