Siirry suoraan sisältöön

Ammattiruotsi (5 op)

Toteutuksen tunnus: KY00DS46-3212

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 60

Koulutus

 • Graafisen muotoilun koulutus
 • Restauroinnin koulutus
 • Degree Programme in Game Design

Opettaja

 • Päivi Korhonen
 • Marja-Liisa Siren-Huhtinen

Ryhmät

 • GRKV21SP
  Graafinen muotoilu, päivätoteutus
 • GDKV23SP
  Game design, full-time studies
 • 16.01.2024 08:15 - 09:45, Ammattiruotsi KY00DS46-3212
 • 23.01.2024 08:15 - 09:45, Ammattiruotsi KY00DS46-3212
 • 30.01.2024 08:15 - 09:45, Ammattiruotsi KY00DS46-3212
 • 06.02.2024 08:15 - 09:45, Ammattiruotsi KY00DS46-3212
 • 13.02.2024 08:15 - 09:45, Ammattiruotsi KY00DS46-3212
 • 20.02.2024 08:15 - 09:45, Ammattiruotsi KY00DS46-3212
 • 05.03.2024 08:15 - 09:45, Ammattiruotsi KY00DS46-3212
 • 12.03.2024 08:15 - 09:45, Ammattiruotsi KY00DS46-3212
 • 19.03.2024 08:15 - 09:45, Ammattiruotsi KY00DS46-3212
 • 26.03.2024 08:15 - 09:45, Ammattiruotsi KY00DS46-3212
 • 02.04.2024 08:15 - 09:45, Ammattiruotsi KY00DS46-3212
 • 09.04.2024 08:15 - 09:45, Ammattiruotsi KY00DS46-3212
 • 16.04.2024 08:15 - 09:45, Ammattiruotsi KY00DS46-3212
 • 23.04.2024 08:15 - 09:45, Tentti: Ammattiruotsi KY00DS46-3212
 • 23.04.2024 08:15 - 09:45, Tentti: Ammattiruotsi KY00DS46-3212

Tavoitteet

Osaat toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Tunnet alasi keskeisen termistön ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä.

Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
· ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
· käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
· puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset sanaston, ääntämisen tai lauserytmin epätarkkuudet eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
· ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
· osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
· osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut).

Sisältö

Mitä koulutukseen, työympäristöön ja työtehtäviin liittyvää sanastoa tarvitset ruotsiksi?

Miten toimit ruotsin kielellä työelämän viestintätilanteissa, esimerkiksi sähköpostissa, puhelimessa ja tapaamisissa?

Mitä oman ammattialasi ja toimintaympäristösi keskeistä perustermistöä tarvitset?

Opiskelumateriaali

Räätälöity.
kaikille aloille yhteinen osio (8 kertaa kampuksella) ja alakohtaiset Paja-ruotsit (4 kokoontumiskertaa).

Yksilölliset oppimisväylät

Tämä on kulttuurialan yhteinen Ammattiruotsin toteutus, ensi sijassa ryhmille GDKV23SP ja GRKV21SP.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämän viestintätilanteita.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

5 op.x 27 t.=135 t. opiskelijan itsenäistä työtä.

Toteutuksen osien kuvaus

4 kaikille aloille yhteistä teemaa
+ alakohtaiset materiaalit ja Paja-ruotsit (suulliset ja kirjalliset)

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson opettajat:
marja-liisa.siren-huhtinen@xamk.fi
paivi.korhonen@xamk.fi

Alakohtaisessa työskentelyssä ns. pajaruotsit autenttisissa oppimiympäristöissä.(koulun tilat/yritysympäristö)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen tentti (AS 1-5)
Oman alan suullinen näyttö/esitys (pajaruotsi) (AS 1-5)
Aikataulun mukaisesti palautettavat tehtävät (arviointi: hyväksytty/hylätty/täydennettävä tai 1-5 tehtävästä riippuen)
Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu ruotsin tehovalmennukseen, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattiruotsin alkamista.