Siirry suoraan sisältöön

Englannin viestintätaidot (5 op)

Toteutuksen tunnus: KY00DS48-3026

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

 • Englanti

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Degree Programme in Game Design

Opettaja

 • Ksenia Visser

Ryhmät

 • GDKV23SP
  Game design, full-time studies
 • 16.01.2024 10:00 - 11:30, English communication skills KY00DS48-3026
 • 24.01.2024 09:00 - 10:30, English communication skills KY00DS48-3026
 • 30.01.2024 10:00 - 11:30, English communication skills KY00DS48-3026
 • 13.02.2024 10:00 - 11:30, English communication skills KY00DS48-3026
 • 20.02.2024 10:00 - 11:30, English communication skills KY00DS48-3026
 • 05.03.2024 10:00 - 11:30, English communication skills KY00DS48-3026
 • 19.03.2024 10:00 - 11:30, English communication skills KY00DS48-3026
 • 25.03.2024 10:00 - 11:30, English communication skills KY00DS48-3026
 • 02.04.2024 10:00 - 11:30, English communication skills KY00DS48-3026
 • 09.04.2024 10:00 - 11:30, English communication skills KY00DS48-3026
 • 15.04.2024 10:15 - 11:45, English communication skills KY00DS48-3026
 • 22.04.2024 10:15 - 13:45, Presentations: English communication skills KY00DS48-3026
 • 29.04.2024 10:00 - 12:00, Exam: English communication skills KY00DS48-3026

Tavoitteet

Osaat hakea tietoa englanniksi oman alasi asianmukaisista lähteistä ja soveltaa sitä erilaisiin opiskelu- ja työtilanteisiin.
Osaat viestiä englanniksi suullisesti ja kirjallisesti erilaisissa oman alasi tilanteissa.

Sisältö

Miten haet tietoa alasi lähteistä ja sovellat sitä?
Miten olet suullisessa vuorovaikutuksessa englanniksi ja laadit tekstejä työelämän tarpeisiin englanniksi?
Miten viestit työyhteisössä ja opiskeluun liittyvissä tilanteissa?

Opiskelumateriaali

Opettajan ja opiskelijoiden kokoama materiaali Learnissa

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opiskelu opintojakson aikataulun mukaisesti kouvolan Kampuksella.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon liityy alakohtaisen viestinnän harjoituksia työelämän tarpeisiin; kurssin materiaali panostaa akateemisen kirjoittamisen aihiohin, jotka valmistelevat opiskelijat toteuttamaan tulevaa tutkimustyötä.

Opiskelijan työmäärä

5 opintopistettä tarkoittaa 5 * 27 tuntia opiskleijantyötä

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä toteutus on suunniteltu Game Design - opiskelijoille

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B1.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B2.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla C1.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsenäiset tehtävät, tuntitehtävät, kirjallinen tentti, kirjallinen tehtävä (akateeemisen kirjoittamisen kriteerit), opiskelijan aktiivisuus, esitys ryhmissä,