Siirry suoraan sisältöön

Tutkimus- ja kehittämisosaaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: MO00DS25-3203

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

08.04.2024 - 21.04.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

 • Englanti

Paikat

20 - 22

Koulutus

 • Degree Programme in Game Design

Opettaja

 • Ksenia Visser
 • Maarit Kalmakurki

Vastuuopettaja

Maarit Kalmakurki

Ryhmät

 • GDKV22SP
  Game design, full-time studies
 • 10.09.2024 12:30 - 16:00, Starting lesson: Research and development skills MO00DS25-3203
 • 02.10.2024 12:00 - 14:15, Research and development skills MO00DS25-3203
 • 12.11.2024 13:00 - 15:30, Research and development skills MO00DS25-3203
 • 03.12.2024 10:15 - 12:00, Research and development skills MO00DS25-3203

Tavoitteet

2 op.

Yhteiset osaamistavoitteet (koulutus- tai koulutusalakohtainen toteutus) :

Tunnet tutkimus- ja kehittämisprosessin yleiset vaiheet.
Osaat hakea tietoa systemaattisesti oman alasi keskeisistä tietoympäristöistä.
Osaat lukea, kriittisesti arvioida ja hyödyntää oman alasi kirjallisuutta ja tutkimusjulkaisuja.
Tunnet ja osaat soveltaa tutkimuseettisiä ja luotettavuuteen liittyviä periaatteita.
Osaat laatia omaa alaasi ja opinnäytetyötäsi hyödyntävän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

3 op.

Tutkimus- ja kehittämismenetelmien koulutus- tai koulutusalakohtaiset osaamistavoitteet:

Tunnet ajankohtaisia oman alasi tutkimuskohteita ja kehittämistarpeita.
Tunnet ja osaat soveltaa oman alasi keskeisiä kehittämisen lähestymistapoja ja/tai tutkimusmenetelmiä sekä eettisiä periaatteita.
Osaat raportoida tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

Sisältö

2 op. Yhteisiä osaamistavoitteita vastaava sisältö

Millaisiin vaiheisiin tutkimus- ja kehittämisprosessi voidaan jakaa?
Miten löydät, luet ja arvioit oman alasi tutkimustietoa?
Miten laadit luotettavaa tutkimustietoa hyödyntävän ja omaan alaasi ja opinnäytetyöhön liittyvän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän ja eettisten periaatteiden mukaisesti?

3 op. Koulutus- tai koulutusalakohtaisesti tarkennettava sisältö

Mitä ovat oman alasi keskeiset tutkimuskohteet ja kehittämistarpeet?
Mitä ovat oman alasi kehittämisen lähestymistavat ja/tai tutkimusmenetelmät ja miten sovellat niitä käytännössä oman alasi kehittämisen tarpeisiin?
Miten raportoit tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän sekä oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaalit jaetaan Learnissa

Yksilölliset oppimisväylät

Neuvotellaan kurssikoordinaattorin kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla käytetään hyväksi peliprojektia ja/tai omaa opinnäytetyöprosessia

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso on kolmiosainen. 1. ja 2. osan tehtävät palautettava 28.10. mennessä. TKI raportti palautettava 16.12 mennessä.

Opiskelijan työmäärä

5op = 135h. Kyseessä on verkkokurssi ja kaikki opiskelu ja tehtävät tehdään verkossa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arvosanan määräytyy oman tutkimus/kehittämistehtävän analayysi- ja kuvaustehtävän perusteella. Muut osiot arvioidaan hyväksytty/hylätty.