Siirry suoraan sisältöön

Viestintätaidot (5 op)

Toteutuksen tunnus: KY00DS51-3322

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

14.08.2024 - 08.09.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

 • Sosionomikoulutus

Opettaja

 • Osku Kiri

Ryhmät

 • SOKT24SP
  Sosionomi, päivätoteutus
 • 02.09.2024 09:45 - 13:00, Viestintätaidot KY00DS51-3322
 • 06.09.2024 14:00 - 16:15, Viestintätaidot KY00DS51-3322
 • 10.09.2024 12:45 - 16:00, Viestintätaidot KY00DS51-3322
 • 13.09.2024 08:15 - 11:30, Viestintätaidot KY00DS51-3322
 • 18.09.2024 08:30 - 11:45, Viestintätaidot KY00DS51-3322
 • 20.09.2024 08:45 - 12:00, Viestintätaidot KY00DS51-3322
 • 23.09.2024 10:00 - 12:15, Viestintätaidot KY00DS51-3322
 • 25.09.2024 08:15 - 10:30, Viestintätaidot KY00DS51-3322
 • 01.10.2024 12:45 - 16:00, Viestintätaidot KY00DS51-3322
 • 03.10.2024 12:45 - 16:00, Viestintätaidot KY00DS51-3322
 • 09.10.2024 08:15 - 10:30, Viestintätaidot KY00DS51-3322
 • 15.10.2024 08:15 - 15:00, Ryhmätöiden suulliset esitykset: Viestintätaidot KY00DS51-3322 Hyvinvointi ja sen haasteet SO00AD17-3034
 • 18.10.2024 09:45 - 12:00, Viestintätaidot KY00DS51-3322

Tavoitteet

Ymmärrät vuorovaikutuksen merkityksen osana ammattitaitoasi ja osaat toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Tunnet korkeakoulusi opiskelukirjoittamisen ohjeet ja osaat käyttää niitä.
Osaat hakea luotettavaa tietoa ja hyödyntää sitä eettisesti.
Osaat ilmaista näkemyksesi asiallisesti ja perustellen sekä käyttää tilanteen mukaista yleiskieltä.
Osaat tuottaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja asianmukaisia opiskelun ja työelämän tekstejä sekä käyttää niiden tuottamisessa sopivia viestintäfoorumeita ja -välineitä.
Syvennät vuorovaikutustaitojasi ja selviydyt erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa, kuten kokouksissa ja neuvotteluissa.
Kehität esiintymisvalmiuksiasi työelämän tarpeisiin sekä harjaannut palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoissa.

Sisältö

Millaista vuorovaikutustaitojen osaamista sinulta edellytetään opinnoissasi ja oman alasi viestintätilanteissa?
Miten perustelet näkemyksesi asiallisesti yleiskielellä?
Miten haet luotettavaa tietoa ja hyödynnät tietolähteitä eettisesti?
Mitä tekstilajeja opiskelijan ja ammattilaisen tulee hallita?
Miten hyödynnät kielenhuollon ohjeita ja apuvälineitä opinnoissa ja ammatillisessa viestinnässä?
Millaisia taitoja tarvitset erilaisissa esiintymis-, kokous- ja neuvottelutilanteissa?
Miten arvioit omia taitojasi ja hallitset jännitystäsi?
Miten annat rakentavaa palautetta?
Miten hyödynnät saamaasi palautetta?

Opiskelumateriaali

Kurssilla jaettavat aineistot.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukainen opetus.

Tentit ja muut määräajat

Mahdolliset uusinnat toteutuksella määritellyillä tavoilla.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 135 tuntia.

Lisätietoja opiskelijoille

osku.kiri@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin perusteena ovat kurssin osaamistavoitteiden mukaiset tehtävät. Arvioinnin perusteiden ja arviointimenetelmien tarkempi kuvaus löytyy kurssin Learn-alustalta.