Siirry suoraan sisältöön

Johdon laskentatoimi (5 op)

Toteutuksen tunnus: LL00CU27-3018

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

08.04.2024 - 21.04.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Logistiikan koulutus

Opettaja

 • Jarmo Kulhelm

Vastuuopettaja

Jarmo Kulhelm

Ryhmät

 • LOKT22SP
  Logistiikka, päivätoteutus
 • 13.09.2024 12:45 - 15:45, Johdon laskentatoimi LL00CU27-3018
 • 27.09.2024 10:15 - 13:15, Johdon laskentatoimi LL00CU27-3018
 • 18.10.2024 13:00 - 16:00, Johdon laskentatoimi LL00CU27-3018
 • 01.11.2024 14:15 - 17:15, Johdon laskentatoimi LL00CU27-3018
 • 15.11.2024 10:15 - 13:15, Johdon laskentatoimi LL00CU27-3018
 • 22.11.2024 10:15 - 13:15, Johdon laskentatoimi LL00CU27-3018
 • 05.12.2024 12:00 - 15:00, Johdon laskentatoimi LL00CU27-3018
 • 11.12.2024 08:15 - 11:15, Johdon laskentatoimi LL00CU27-3018

Tavoitteet

Opiskelija on perehtynyt yrityksen talouden lainalaisuuksiin sisäisen laskentatoimen ja kysyntä-toimitusketjun talouden hallinnan näkökulmasta. Opiskelija osaa selvittää yrityksen kannattavuuden katetuottolaskennan avulla. Opiskelija osaa käyttää yleisimpiä hinnoittelumenetelmiä. Opiskelija osoittaa perehtyneisyyttä investointien ja budjetoinnin merkitykseen talouden ja yrityksen kestävän kehityksen suunnittelussa..

Sisältö

Sisäisen laskentatoimen rooli yrityksen päätöksenteossa. Kysyntä- toimintaketjun toiminnan tuotot ja kustannukset. Katetuottolaskennan hyödyntäminen yrityksen kannattavuuden arvioinnissa. Hinnoittelun vaikutus yrityksen kannattavuuteen. Investointien ja budjetoinnin merkitys yrityksen talouden ja yritysvastuun suunnittelussa.

Opiskelumateriaali

Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Ei ole.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Arviointiasteikko

1-5