Siirry suoraan sisältöön

Vaarallisten aineiden kuljetus (5 op)

Toteutuksen tunnus: LO00EB60-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

08.04.2024 - 21.04.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 35

Koulutus

 • Logistiikan koulutus

Opettaja

 • Tapani Alastalo
 • Jouni Ropponen

Vastuuopettaja

Jouni Ropponen

Ryhmät

 • LOKT22SP
  Logistiikka, päivätoteutus
 • 05.09.2024 13:30 - 15:45, Vaarallisten aineiden kuljetus LO00EB60-3006
 • 10.09.2024 14:15 - 16:15, Harjoitukset: Vaarallisten aineiden kuljetus LO00EB60-3006
 • 13.09.2024 09:45 - 12:00, Vaarallisten aineiden kuljetus LO00EB60-3006
 • 17.09.2024 10:15 - 12:15, Harjoitukset: Vaarallisten aineiden kuljetus LO00EB60-3006
 • 24.09.2024 13:00 - 15:15, Vaarallisten aineiden kuljetus LO00EB60-3006
 • 28.10.2024 12:15 - 14:30, Vaarallisten aineiden kuljetus LO00EB60-3006
 • 12.11.2024 10:15 - 12:30, Vaarallisten aineiden kuljetus LO00EB60-3006
 • 18.11.2024 08:15 - 10:30, Vaarallisten aineiden kuljetus LO00EB60-3006
 • 18.11.2024 10:45 - 12:45, Harjoitukset: Vaarallisten aineiden kuljetus LO00EB60-3006
 • 09.12.2024 10:15 - 12:15, Harjoitus: Vaarallisten aineiden kuljetus LO00EB60-3006
 • 10.12.2024 14:15 - 16:15, Harjoitus: Vaarallisten aineiden kuljetus LO00EB60-3006
 • 11.12.2024 14:15 - 16:30, IMDG tentti: Vaarallisten aineiden kuljetus LO00EB60-3006

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa perustiedot vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvästä lainsäädännöstä ja viranomaismääräyksistä, vaarallisten aineiden luokitukseen, pakkaamiseen, käsittelyyn ja kuljetukseen liittyvät asiat eri kuljetusmuodoissa

Sisältö

Vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevat kansainväliset sopimukset määräykset eri kuljetusmuodoissa (ADR, RID, IMDG, ICAO-TI), MARPOL-sopimus, lait ja asetukset) ja yleiset käsitteet.Vaarallisten aineiden luokitus, pakkaukset, merkinnät, vapaarajat, asiakirjat, yhteenkuormauskiellot, kuljetuskalusto, turvallisuusohjeet ja vastuunjako.Turvallisuusneuvonantajan nimeäminen ja tehtävät.Perehtyminen käsikirjojen käyttöön ja tiedonhakuun esimerkkien avulla.

Opiskelumateriaali

Opettaja ilmoittaa opiskelumateriaalin (Learn)

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Tuudon ja Pepin aikataulun mukaan

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opiskelija laatii ja toimittaa työnantajan kanssa kurssin sisällön mukaisen ja tavoitteet huomioivan ehdotuksen

Työhön integroitu oppimisväylä:
Sovittava ennalta opettajan kanssa

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei ole

Opiskelijan työmäärä

135 h

Lisätietoja opiskelijoille

Sisältää kaksi (2) osaa:
- Maakuljetukset (ADR ym.)
- Merikuljetukset (IMDG)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Excellent (5), good (4-3), satisfying (2-1), failed (0)

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu tenttiin ja/tai tehtäviin
Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), hylätty (0)