Siirry suoraan sisältöön

Toimitusketjujen turvallisuus (5 op)

Toteutuksen tunnus: LO00EB59-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

08.04.2024 - 21.04.2024

Ajoitus

05.09.2024 - 13.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Logistiikan koulutus

Opettaja

 • Eeva Ala-Krekola

Vastuuopettaja

Eeva Ala-Krekola

Ryhmät

 • LOKT22SP
  Logistiikka, päivätoteutus
 • 05.09.2024 08:00 - 12:30, Toimitusketjujen turvallisuus LO00EB59-3007
 • 19.09.2024 08:15 - 12:45, Toimitusketjujen turvallisuus LO00EB59-3007
 • 26.09.2024 08:15 - 12:45, Toimitusketjujen turvallisuus LO00EB59-3007
 • 10.10.2024 08:15 - 12:45, Toimitusketjujen turvallisuus LO00EB59-3007
 • 17.10.2024 08:15 - 12:45, Toimitusketjujen turvallisuus LO00EB59-3007
 • 07.11.2024 08:15 - 12:30, Toimitusketjujen turvallisuus LO00EB59-3007
 • 14.11.2024 08:15 - 12:30, Toimitusketjujen turvallisuus LO00EB59-3007
 • 21.11.2024 08:15 - 12:45, Toimitusketjujen turvallisuus LO00EB59-3007
 • 28.11.2024 08:15 - 12:45, Toimitusketjujen turvallisuus LO00EB59-3007
 • 04.12.2024 12:45 - 17:15, Toimitusketjujen turvallisuus LO00EB59-3007

Tavoitteet

Tiedostat koko toimitusketjun logistisiin toimintoihin liittyvät niin materiaaliset kuin henkilöihinkin kohdistuvat turvallisuusasia ja uhat.
Osaat soveltaa turvallisuutta parantavia peiaatteita ja käytäntöjä toimitusketjun suunnittelussa.

Sisältö

Mitä eri seikkoja sinun tulee huomioida toimitusketjun turvalliseen toimintaan vaihe vaiheelta?
Miten voit parantaa toimitusketjun turvallisuutta mm. hävikkiä, vahinkoja sekä rikollista toimintaa vastaan?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan Learn -oppimisympäristössä

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso suoritetaan osin käänteisenä opetuksena flipped learning -periaatteella. Opiskelija tutustuu ennakkotehtävien avulla tulevien luentojen aihealueisiin. Oppimista syvennetään keskustelevien luentojen ja siellä käsiteltävien soveltavien Case -studyjen avulla.

Jos opiskelija haluaa käyttää yksilöllistä oppimisväylää, opiskelija laatii kurssin tavoitteet täyttävän kirjallisen suunnitelman yksilöllisestä toteutuksesta ja hyväksyttää sen ensin kurssin opettajalla ja sen jälkeen työpaikallaan. Kurssin yksilöllistämisestä on sovittava opettajan kanssa ennen kurssin alkua.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyötä voidaan toteuttaa opiskelijoiden omien ehdotusten kautta esimerkiksi Case Studyissa.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso arvioidaan soveltavaa tietoutta mittaavalla tentillä. Tentin ajankohta ilmoitetaan Learn -oppimisympäristössä.

Opiskelijan työmäärä

5 op / 135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan soveltavaa tietoutta mittaavalla tentillä. Tentin ajankohta ilmoitetaan Learn -oppimisympäristössä.