Siirry suoraan sisältöön

Viestintätaidot (5 op)

Toteutuksen tunnus: KY00DS51-3333

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

14.08.2024 - 08.09.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 20.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

 • Yhteisöpedagogikoulutus

Opettaja

 • Malla Koivupiha

Ryhmät

 • YPMI24SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (nuorisokasvatus ja nuorisotyö)
 • 05.09.2024 11:45 - 14:00, Viestintätaidot KY00DS51-3333
 • 06.09.2024 09:00 - 11:15, Viestintätaidot KY00DS51-3333
 • 10.09.2024 11:45 - 14:00, Viestintätaidot KY00DS51-3333
 • 19.09.2024 12:00 - 14:15, Viestintätaidot KY00DS51-3333
 • 26.09.2024 11:45 - 14:00, Viestintätaidot KY00DS51-3333
 • 27.09.2024 12:15 - 14:30, Viestintätaidot KY00DS51-3333
 • 03.10.2024 12:30 - 14:45, Viestintätaidot KY00DS51-3333
 • 04.10.2024 12:15 - 14:30, Viestintätaidot KY00DS51-3333
 • 10.10.2024 11:45 - 14:00, Viestintätaidot KY00DS51-3333
 • 11.10.2024 12:15 - 14:30, Viestintätaidot KY00DS51-3333
 • 17.10.2024 11:45 - 14:00, Viestintätaidot KY00DS51-3333
 • 29.10.2024 11:45 - 14:00, Viestintätaidot KY00DS51-3333
 • 31.10.2024 11:45 - 14:00, Viestintätaidot KY00DS51-3333
 • 07.11.2024 11:45 - 14:00, Viestintätaidot KY00DS51-3333
 • 14.11.2024 11:45 - 14:00, Viestintätaidot KY00DS51-3333
 • 21.11.2024 12:00 - 14:15, Viestintätaidot KY00DS51-3333
 • 28.11.2024 11:45 - 14:00, Viestintätaidot KY00DS51-3333
 • 05.12.2024 11:45 - 14:00, Viestintätaidot KY00DS51-3333
 • 12.12.2024 12:00 - 14:15, Viestintätaidot KY00DS51-3333
 • 19.12.2024 11:45 - 14:00, Viestintätaidot KY00DS51-3333

Tavoitteet

Ymmärrät vuorovaikutuksen merkityksen osana ammattitaitoasi ja osaat toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Tunnet korkeakoulusi opiskelukirjoittamisen ohjeet ja osaat käyttää niitä.
Osaat hakea luotettavaa tietoa ja hyödyntää sitä eettisesti.
Osaat ilmaista näkemyksesi asiallisesti ja perustellen sekä käyttää tilanteen mukaista yleiskieltä.
Osaat tuottaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja asianmukaisia opiskelun ja työelämän tekstejä sekä käyttää niiden tuottamisessa sopivia viestintäfoorumeita ja -välineitä.
Syvennät vuorovaikutustaitojasi ja selviydyt erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa, kuten kokouksissa ja neuvotteluissa.
Kehität esiintymisvalmiuksiasi työelämän tarpeisiin sekä harjaannut palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoissa.

Sisältö

Millaista vuorovaikutustaitojen osaamista sinulta edellytetään opinnoissasi ja oman alasi viestintätilanteissa?
Miten perustelet näkemyksesi asiallisesti yleiskielellä?
Miten haet luotettavaa tietoa ja hyödynnät tietolähteitä eettisesti?
Mitä tekstilajeja opiskelijan ja ammattilaisen tulee hallita?
Miten hyödynnät kielenhuollon ohjeita ja apuvälineitä opinnoissa ja ammatillisessa viestinnässä?
Millaisia taitoja tarvitset erilaisissa esiintymis-, kokous- ja neuvottelutilanteissa?
Miten arvioit omia taitojasi ja hallitset jännitystäsi?
Miten annat rakentavaa palautetta?
Miten hyödynnät saamaasi palautetta?

Opiskelumateriaali

Learn-materiaali ja muu opintojakson aikana määritelty materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Tämä on lähiopetus- ja työjärjestyspohjainen toteutus, jossa on mukana virtuaalisia kertoja tarkoituksenmukaisesti. Pääsääntöisesti toteutus vaatii kampusosallistumisia, joten työelämään integroituvana opiskelijana sinun tulee ottaa erikseen yhteyttä opettajaan. Jos puolestasi haluat suorittaa opintojakson kokonaan etänä, valitse Viestintätaidoista monialainen verkkototeutus. Ota yhteyttä opintovastaavaasi ajankohtaisen verkkototeutuksen selvittämiseksi.

TKI ja työelämäyhteistyö

Mahdolliset ajankohtaiset TKI- ja työelämäyhteistyöt opintojakson aikana.

Tentit ja muut määräajat

Learn-alustan mukaiset palautuspäivät.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on yhteensä lähi- ja etätehtävissä 135 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi pohjautuu opintojaksokuvauksessa esitettyihin kriteereihin ja se sisältää kirjallisia, suullisia ja tiedonhankinnallisia tehtäviä. Ne - kuten myös uusinnan ja korottamisen perusteet - esitellään opintojakson alussa sekä Learn-alustalla.