Siirry suoraan sisältöön

Viestintätaidot (5 op)

Toteutuksen tunnus: KY00DS51-3338

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 14.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

10 - 50

Koulutus

 • Peliteknologian koulutus

Opettaja

 • Jenni Klingberg

Ryhmät

 • PTKT24KP
  Peliteknologiat, päivätoteutus
 • 16.01.2024 09:15 - 11:30, Viestintätaidot KY00DS51-3338
 • 23.01.2024 09:15 - 11:30, Viestintätaidot KY00DS51-3338
 • 30.01.2024 09:15 - 11:30, Viestintätaidot KY00DS51-3338
 • 06.02.2024 09:15 - 11:30, Viestintätaidot KY00DS51-3338
 • 13.02.2024 09:15 - 11:30, Viestintätaidot KY00DS51-3338
 • 20.02.2024 09:15 - 11:30, Viestintätaidot KY00DS51-3338
 • 05.03.2024 09:15 - 11:30, Viestintätaidot KY00DS51-3338
 • 12.03.2024 09:15 - 11:30, Viestintätaidot KY00DS51-3338
 • 22.03.2024 12:15 - 14:30, Viestintätaidot KY00DS51-3338
 • 25.03.2024 14:45 - 17:00, Viestintätaidot KY00DS51-3338

Tavoitteet

Ymmärrät vuorovaikutuksen merkityksen osana ammattitaitoasi ja osaat toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Tunnet korkeakoulusi opiskelukirjoittamisen ohjeet ja osaat käyttää niitä.
Osaat hakea luotettavaa tietoa ja hyödyntää sitä eettisesti.
Osaat ilmaista näkemyksesi asiallisesti ja perustellen sekä käyttää tilanteen mukaista yleiskieltä.
Osaat tuottaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja asianmukaisia opiskelun ja työelämän tekstejä sekä käyttää niiden tuottamisessa sopivia viestintäfoorumeita ja -välineitä.
Syvennät vuorovaikutustaitojasi ja selviydyt erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa, kuten kokouksissa ja neuvotteluissa.
Kehität esiintymisvalmiuksiasi työelämän tarpeisiin sekä harjaannut palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoissa.

Sisältö

Millaista vuorovaikutustaitojen osaamista sinulta edellytetään opinnoissasi ja oman alasi viestintätilanteissa?
Miten perustelet näkemyksesi asiallisesti yleiskielellä?
Miten haet luotettavaa tietoa ja hyödynnät tietolähteitä eettisesti?
Mitä tekstilajeja opiskelijan ja ammattilaisen tulee hallita?
Miten hyödynnät kielenhuollon ohjeita ja apuvälineitä opinnoissa ja ammatillisessa viestinnässä?
Millaisia taitoja tarvitset erilaisissa esiintymis-, kokous- ja neuvottelutilanteissa?
Miten arvioit omia taitojasi ja hallitset jännitystäsi?
Miten annat rakentavaa palautetta?
Miten hyödynnät saamaasi palautetta?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ja -aineistot annetaan kurssilla. Materiaali on pääsääntöisesti Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Tämä toteutus on suunnattu peliteknologian opiskelijoille ja PTKT24KP-ryhmälle. Edellytyksenä toteutukseen osallistumiselle on sujuva suomen kielen hallinta.

Verkossa on tarjolla myös monialainen Viestintätaitojen verkko-opintojakso, jonka voi suorittaa itsenäisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla harjoitellaan viestinnän perustaitoja työelämää varten. Opintojaksoon liittyy alakohtaisten viestintätilanteiden harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Toteutuksessa on oppimistehtäviä, itsenäistä työskentelyä, ryhmätyöskentelyä ja kielenhuollon verkkotentti.

Kansainvälinen yhteistyö

Viestinnän opiskelu antaa geneerisen tason kansainvälisyysvalmiuksia, kulttuurisen viestinnän sisällöt ovat osa jaksoa.

Opiskelijan työmäärä

5 x 27 tuntia = 135 tuntia

Toteutuksen osien kuvaus

Viestintä työ- ja opiskelutilanteissa
Oman viestintätaidon arviointi ja kehittäminen
Tiedonhaku
Tutkimuskirjoittaminen
Kielenhuolto
Esiintyminen
Ryhmäviestintä
Kokous- ja neuvottelutaito

Lisätietoja opiskelijoille

jenni.klingberg@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioitavat kirjalliset ja suulliset tehtävät sekä kielenhuollon tentti opintojakson aikana. Aktiivinen osallistuminen