Siirry suoraan sisältöön

Viestintätaidot (5 op)

Toteutuksen tunnus: KY00DS51-3343

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 14.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

 • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Hannele Ylönen

Ryhmät

 • FTSA24KP
  Fysioterapeutti, päivätoteutus
 • 18.01.2024 10:15 - 11:45, Viestintätaidot KY00DS51-3343
 • 22.01.2024 12:15 - 13:45, Viestintätaidot KY00DS51-3343
 • 01.02.2024 12:30 - 14:00, Viestintätaidot KY00DS51-3343
 • 09.02.2024 10:15 - 11:45, Viestintätaidot KY00DS51-3343
 • 16.02.2024 13:00 - 14:30, Viestintätaidot KY00DS51-3343
 • 22.02.2024 10:15 - 11:45, Viestintätaidot KY00DS51-3343
 • 04.03.2024 12:15 - 13:45, Viestintätaidot KY00DS51-3343
 • 14.03.2024 10:15 - 11:45, Viestintätaidot KY00DS51-3343
 • 18.03.2024 12:30 - 14:00, Viestintätaidot KY00DS51-3343
 • 25.03.2024 15:00 - 16:30, Viestintätaidot KY00DS51-3343
 • 04.04.2024 14:30 - 16:00, Viestintätaidot KY00DS51-3343
 • 11.04.2024 11:30 - 13:00, Viestintätaidot KY00DS51-3343
 • 15.04.2024 12:15 - 13:45, Viestintätaidot KY00DS51-3343
 • 29.04.2024 11:45 - 13:15, Viestintätaidot KY00DS51-3343

Tavoitteet

Ymmärrät vuorovaikutuksen merkityksen osana ammattitaitoasi ja osaat toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Tunnet korkeakoulusi opiskelukirjoittamisen ohjeet ja osaat käyttää niitä.
Osaat hakea luotettavaa tietoa ja hyödyntää sitä eettisesti.
Osaat ilmaista näkemyksesi asiallisesti ja perustellen sekä käyttää tilanteen mukaista yleiskieltä.
Osaat tuottaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja asianmukaisia opiskelun ja työelämän tekstejä sekä käyttää niiden tuottamisessa sopivia viestintäfoorumeita ja -välineitä.
Syvennät vuorovaikutustaitojasi ja selviydyt erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa, kuten kokouksissa ja neuvotteluissa.
Kehität esiintymisvalmiuksiasi työelämän tarpeisiin sekä harjaannut palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoissa.

Sisältö

Millaista vuorovaikutustaitojen osaamista sinulta edellytetään opinnoissasi ja oman alasi viestintätilanteissa?
Miten perustelet näkemyksesi asiallisesti yleiskielellä?
Miten haet luotettavaa tietoa ja hyödynnät tietolähteitä eettisesti?
Mitä tekstilajeja opiskelijan ja ammattilaisen tulee hallita?
Miten hyödynnät kielenhuollon ohjeita ja apuvälineitä opinnoissa ja ammatillisessa viestinnässä?
Millaisia taitoja tarvitset erilaisissa esiintymis-, kokous- ja neuvottelutilanteissa?
Miten arvioit omia taitojasi ja hallitset jännitystäsi?
Miten annat rakentavaa palautetta?
Miten hyödynnät saamaasi palautetta?

Opiskelumateriaali

Opettajan ja opiskelijoiden kokoamat ja tekemät opiskelumateriaalit löytyvät opintojakson Learn-alustalta ja Teams-sovelluksesta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opiskelet työjärjestyksen mukaisesti ja opettajan määrittelemin tehtävin, joista osa on verkossa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso verkkototeutuksena.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon liittyy alakohtasen sanaston ja viestimistilanteiden harjoittelua.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 5 op = 135 tuntia opiskelijatyötä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Luentoihin liittyvät kirjalliset ja suulliset harjoitustehtävät, yksilö- ja ryhmätyöskentely, testit ja opiskelijan aktiivisuus. Opettajan tekemä arviointi, itsearviointi ja vertaisarviointi.
Opintojakson arvioinnissa korostuvat kriteerit b–f.