Siirry suoraan sisältöön

Perustietoa kehitysvammaisuudesta, ensitiedosta ja perheen tukemisesta (5 op)

Toteutuksen tunnus: AV00ET13-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

08.04.2024 - 21.04.2024

Ajoitus

09.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Pulse, avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sosionomikoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Avoin ammattikorkeakoulu

Opettaja

 • Riitta-Liisa Jukarainen
 • Leila Pihlaja

Ryhmät

 • VV2024-2025
  Valinnaiset opinnot 2024-2025
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

Työelämässä saatat kohdata henkilöitä, joilla on eri kehitysvammoja. Tästä syystä perustiedot kehitysvammaisuudesta on hyvä hallita. Tällä opintojaksolla voit hankkia hyvät perustiedot kehitysvammaisuudesta tai täydentää aiempia tietojasi.
Voit kohdata myös perheitä, joihin on syntymässä tai joissa on kehitysvammainen lapsi. Tieto kehitysvammaisuutta aiheuttavista tekijöistä ja niihin liittyvistä geenitutkimuksista auttaa perheen kohtaamisessa. Laadukas ensitieto sekä taito kohdata ja tukea perhettä on tässä tilanteessa tärkeää ja merkityksellistä.

Sisältö

-Perustiedot kehitysvammaisuudesta
-Kehitysvammaisuuden syyt
-Perustiedot erilaisista kehitysvammoista
-Kehitysvammaisuuden toteaminen
-Hyvä ensitieto
-Perheen tukeminen ja kohtaaminen

Opiskelumateriaali

1. Arvio Maria, Aaltonen Seija ja Lähdetie Jaana (toim.) 2022. Kehitysvammainen potilaana. Duodecim. Helsinki.
2. Kaski, Markus (toim.) 2012. Kehitysvammaisuus. SanomaPro Oy. Helsinki. 5 uudistettu painos tai uudempi.
Lisäksi alustalle linkitetty verkkomateriaali

Yksilölliset oppimisväylät

Verkko-opinnot
Opintojaksolla voit hankkia hyvät perustiedot kehitysvammaisuudesta tai täydentää aiempia tietojasi.
Saat myös valmiuksia kohdata perheitä, joihin on syntymässä tai joissa on kehitysvammainen lapsi.

TKI ja työelämäyhteistyö

ei ole

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson tekemiseen on varattu aikaa 3 kk

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 135 tuntia, 5 op. Viikoittainen työtuntimäärä on noin 10 tuntia.

Toteutuksen osien kuvaus

1) itsenäinen kirjallisuuteen tutustuminen
2) verkkotentit
3) case työskentely

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkkotentit numeerinen arviointi 1 - 5
Muut tehtävät hyväksytty/täydennettävä