Siirry suoraan sisältöön

Ammattiruotsi (5 op)

Toteutuksen tunnus: KY00DS46-3236

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet

 • Suomi
 • roo.sv

Paikat

20 - 50

Koulutus

 • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Tiina Karvinen

Ryhmät

 • FTSA22SM
  Fysioterapeutti, monimuoto
 • 09.01.2024 10:00 - 11:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3236
 • 15.01.2024 12:30 - 14:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3236
 • 16.01.2024 12:30 - 14:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3236
 • 22.01.2024 14:15 - 15:45, Ammattiruotsi KY00DS46-3236
 • 29.01.2024 16:15 - 17:45, Ammattiruotsi KY00DS46-3236
 • 05.02.2024 16:15 - 17:45, Ammattiruotsi KY00DS46-3236
 • 12.02.2024 12:45 - 14:15, Ammattiruotsi KY00DS46-3236
 • 19.02.2024 10:00 - 11:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3236
 • 11.03.2024 16:15 - 17:45, Ammattiruotsi KY00DS46-3236
 • 18.03.2024 10:00 - 11:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3236
 • 25.03.2024 15:15 - 17:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3236

Tavoitteet

Osaat toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Tunnet alasi keskeisen termistön ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä.

Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
· ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
· käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
· puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset sanaston, ääntämisen tai lauserytmin epätarkkuudet eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
· ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
· osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
· osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut).

Sisältö

Mitä koulutukseen, työympäristöön ja työtehtäviin liittyvää sanastoa tarvitset ruotsiksi?

Miten toimit ruotsin kielellä työelämän viestintätilanteissa, esimerkiksi sähköpostissa, puhelimessa ja tapaamisissa?

Mitä oman ammattialasi ja toimintaympäristösi keskeistä perustermistöä tarvitset?

Opiskelumateriaali

Opettajan kokoama materiaali ryhmän verkkosivustolla Learnissa

Yksilölliset oppimisväylät

Tämä on fysioterapeuteille tarkoitettu ruotsinkurssi, jonka opetus etenee työjärjestyksen mukaisesti ja opettajan määrittelemin tehtävin.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla harjoitellaan alakohtaista sanastoa ja viestintätilanteita työelämän tarpeisiin.

Tentit ja muut määräajat

Hyväksytty kurssiarvosana edellyttää sekä suullisen että kirjallisen tentin suorittamista hyväksytysti. Molemmat tentit tehdään valvotusti.
Tenttioikeus on opiskelijalla, joka on palauttanut kaikki kurssin tehtävät opintojakson toteutusaikana.
Hylättyä tenttiä voi uusia kaksi kertaa, ensimmäisen kerran touko-kesäkuussa ja toinen uusinta elo-lokakuussa. Opiskelijan tulee itse pyytää uusintatenttiä jos siihen on tarvetta.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 5 op vastaa 135 tuntia opiskelijatyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu jatkuvaan näyttöön, suulliseen testiin ja kirjalliseen kokeeseen. Tutkintotodistukseen tulee erillinen merkintä ruotsin kirjallisesta ja suullisesta taidosta. Sekä kirjallisesta että suullisesta kielitaidosta annetaan arvosana 1 - 3 tyydyttävästä taidosta tai 4 - 5 hyvästä taidosta. Arviointi perustuu valtakunnallisiin suosituksiin.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu ruotsin tehovalmennukseen, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattiruotsin alkamista.