Siirry suoraan sisältöön

Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyö ja prekliininen harjoittelu (5 op)

Toteutuksen tunnus: HY00EP42-3020

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 15.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Terveydenhoitajakoulutus

Opettaja

 • Anne Ulmanen
 • Emma Mikkonen
 • Anetta Liinaharja

Ajoitusryhmät

 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • THMI23KP
  Terveydenhoitaja, päivätoteutus

Pienryhmät

 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2
 • Pienryhmä 3
 • 11.01.2024 09:30 - 11:00, Opintojakson info: Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP42-3020
 • 11.01.2024 12:00 - 16:00, Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP42-3020
 • 12.01.2024 08:00 - 12:00, Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP42-3020
 • 16.01.2024 12:30 - 16:00, Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP42-3020
 • 19.01.2024 11:30 - 15:30, Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP42-3020
 • 25.01.2024 08:00 - 12:00, Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP42-3020
 • 26.01.2024 08:00 - 12:00, Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP42-3020
 • 29.01.2024 09:30 - 11:15, Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP42-3020
 • 29.01.2024 12:00 - 13:30, Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP42-3020
 • 31.01.2024 08:00 - 12:00, Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP42-3020
 • 06.02.2024 08:00 - 12:00, Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP42-3020
 • 07.02.2024 08:00 - 12:00, Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP42-3020
 • 14.02.2024 08:00 - 12:00, Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP42-3020
 • 16.02.2024 10:00 - 11:30, Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP42-3020
 • 16.02.2024 12:15 - 13:45, Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP42-3020
 • 21.02.2024 08:00 - 12:00, Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP42-3020
 • 23.02.2024 08:00 - 12:00, Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP42-3020
 • 04.03.2024 09:00 - 12:45, Prekliiniset, Ryhmä 1: Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP42-3020
 • 07.03.2024 12:30 - 16:15, Prekliiniset, Ryhmä 3: Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP42-3020
 • 08.03.2024 08:00 - 11:45, Prekliiniset, Ryhmä 2: Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP42-3020
 • 13.03.2024 12:00 - 14:30, Koe: Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP42-3020

Tavoitteet

Mielenterveyshoitotyö
Osaat soveltaa tietoja keskeisimmistä mielenterveyshäiriöistä ja psykiatrisista sairauksista toteuttaessasi hoitotyötä.
Osaat mielenterveyshäiriöiden ja psykiatristen sairauksien hoidossa käytettäviä keskeisiä hoitotyön menetelmiä ja lääkehoitoa.
Osaat toteuttaa mielenterveyshäiriöiden ja psykiatristen sairauksien lääkehoitoa.
Kykenet ammatilliseen ja hoidolliseen vuorovaikutukseen eri taustaisten asiakkaiden/ potilaiden sekä heidän läheistensä kanssa.
Osaat soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyössä.
Ymmärrät sairaanhoitajan velvollisuudet ja vastuun mielenterveys- ja päihdepotilaiden hoidossa.
Kehityt tiimityöskentelyssä, arvostat kollegiaalisuutta ja ymmärrät niiden merkityksen potilas- ja työturvallisuudelle.

Päihdehoitotyö
Osaat päihdehoitotyön menetelmiä.

Kriisihoitotyö
Osaat tukea akuutissa kriisissä olevaa ihmistä.
Tunnistat surun yksilöllisiä ilmenemismuotoja.

Sisältö

Mielenterveyshoitotyö
Mitkä ovat tavallisimmat mielenterveyshäiriöt ja psykiatriset sairaudet?
Mitkä ovat mielenterveyshäiriöiden ja psykiatristen sairauksien hoidossa käytettävät toimenpiteet ja menetelmät?
Miten toteutetaan lääkkeellistä hoitoa tavallisimmissa mielenterveyshäiriöissä ja psykiatrisissa sairauksissa?
Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa mielenterveyspotilaan hoitotyössä?

Päihdehoitotyö
Mitä tietoa tarvitaan päihdehoitotyön näkökulmasta alkoholista, korvikealkoholista, sekakäytöstä ja huumeista?
Mitkä ovat päihdehoitotyön- ja varhaisen puuttumisen menetelmät?
Mitä mini-interventio sisältää ja miten etenee?
Miten toteutetaan päihteiden käytön ehkäisyä ja haittojen ja terveysriskien sekä ongelmien käsittelyä?
Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa päihdehoitotyössä?

Kriisihoitotyö
Miten määritellään akuutti kriisi ja mitä vaiheita siihen liittyy?
Miten tunnistetaan henkisen tuen tarve?
Mitä on asiantuntija-apu ja miten se järjestetään?
Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa kriisihoitotyössä?
Miten tunnistat surun yksilöllisiä ilmenemismuotoja?

Opiskelumateriaali

Hämäläinen K, Kanerva A, Kuhanen C, Seuri T & Schubert C. 2017. Mielenterveyshoito-työ. Helsinki: Sanoma Pro.
Lönnqvist J., Henriksson M & Marttunen M. 2017 Psykiatria. Duodecim.
Psykiatrian Käypä hoito –suositukset
Päihdelääketieteen Käypä hoito -suositukset
Lastenpsykiatrian Käypä hoito –suositukset
Partanen A, Holmberg J, Inkinen M, Kurki M & Salo-Chydenius S. 2015. Päihdehoitotyö. Helsinki: Sanoma Pro.
Ahola T & Ahola M. 2016. Väkivallasta turvallisuuteen. Helsinki: Bookwell Oy.
Flinck A, Kälvinmäki J, Leppäkoski P & Paavilainen E. 2013.
Toimintaohje perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa kohdanneiden ja tehneiden hoitotilanteissa. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/110832/TOIMINTAOHJE%20%20liitteet.pdf?sequen ce=2&isAllowed=y

Muu opintojaksolla ilmoitettu materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Aiemmin hankitun osaamisen voi osoittaa aiemmilla korkeakouluopinnoilla. Koko opintojakson osalta hakemus e-opintotoimistoon. 1-4op osalta vapaamuotoinen hakemus opintojaksosta vastaavalla opettajalle viimeistään kuukausi ennen opintojakson alkamista.

Työviikkopohjainen väylä sisältää kontakti- ja verkko-opintoja.

Työhön integroitu väylä ei ole mahdollinen tällä opintojaksolla.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla esittäytyy useita työelämäyhteistyökumppaneita sekä kokemusasiantuntijoita.
Osallistuminen tunneille on 100%

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso sisältää valtakunnallisen mielenterveys- ja päihdehoitotyön tentin Digicampus-Moodlessa. Hylättyä tenttiä voi uusia kaksi kertaa.

Kansainvälinen yhteistyö

Kansainvälisellä viikolla (vko 11) mahdollisesti kansainvälisiä luennoitsijoita.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 135h. Opintojakso sisältää luentoja ja vierailijakäyntejä (mm. kokemusasiantuntijavierailat), tehtäviä ja tentin.

Toteutuksen osien kuvaus

Kriisi- ja väkivaltatyö 2op
Psykiatria ja päihdelääketiede 1op
Mielenterveyshoitotyö ja hoitosuhdetyöskentely 1op
Päihdehoitotyö 1op
Prekliininen harjoittelu 0,5op

Lisätietoja opiskelijoille

Osallistuminen opetukseen on 80%. Poissaoloista tulee korvaavia tehtäviä.
Prekliiniset harjoittelut ovat pakollisia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan tentin ja tehtävien perusteella. Arviointikriteerit osoitetaan opintojaksoinfossa.

Esitietovaatimukset

On suorittanut Hoitotyön ammatilliset perusteet opintokokonaisuuden ja Kliinisen hoitotyön perusharjoittelun. On osallistunut Terveyden edistämisen opintokokonaisuuteen.