Siirry suoraan sisältöön

Kirurginen hoitotyö ja prekliininen harjoittelu (7 op)

Toteutuksen tunnus: HY00EP43-3020

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 17.03.2024

Opintopistemäärä

7 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

43 % Lähiopetus, 57 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Terveydenhoitajakoulutus

Opettaja

 • Riitta Riikonen
 • Pirjo Oikarinen
 • Maria Ajanto

Ajoitusryhmät

 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • THMI23KP
  Terveydenhoitaja, päivätoteutus

Pienryhmät

 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2
 • 08.01.2024 10:15 - 11:00, Info: Kirurginen hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP43-3020
 • 08.01.2024 12:00 - 15:00, Kirurginen hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP43-3020
 • 09.01.2024 13:30 - 16:30, Kirurginen hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP43-3020
 • 10.01.2024 08:30 - 16:00, Pienryhmä1 : Laboraatio: Kirurginen hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP43-3020
 • 15.01.2024 08:30 - 16:00, Pienryhmä 2: Laboraatio: Kirurginen hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP43-3020
 • 16.01.2024 08:00 - 11:45, Kirurginen hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP43-3020
 • 17.01.2024 08:30 - 16:00, Laboraatio: Kirurginen hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP43-3020
 • 18.01.2024 11:00 - 13:45, Kirurginen hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP43-3020
 • 24.01.2024 08:30 - 13:30, Pienryhmä1 : Laborointi: Kirurginen hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP43-3020
 • 25.01.2024 12:45 - 17:45, Pienryhmä 2 : Laborointi Kirurginen hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP43-3020
 • 01.02.2024 08:00 - 11:45, Simulaatio, PR 1: Kirurginen hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP43-3020
 • 01.02.2024 12:30 - 16:15, Simulaatio, PR 2: Kirurginen hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP43-3020
 • 08.02.2024 08:30 - 16:00, Simulaatio, PR 1: Kirurginen hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP43-3020
 • 09.02.2024 08:30 - 16:00, Simulaatio, PR 2: Kirurginen hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP43-3020
 • 15.02.2024 08:30 - 16:00, Kirurginen hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP43-3020
 • 07.03.2024 08:30 - 16:00, Dialogitentti: Kirurginen hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP43-3020
 • 08.03.2024 08:00 - 15:00, Dialogitentti: Kirurginen hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP43-3020

Tavoitteet

Osaat soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa kirurgisen ja perioperatiivisen potilaan hoitotyössä.
Hallitset aseptisen toiminnan omassa ja tiimisi työskentelyssä sekä potilaan hoidossa.
Osaat pre-, intra- ja postoperatiivisessa hoidossa käytettävät keskeiset hoitotyön toiminnot.
Osaat systemaattisesti ehkäistä, tunnistaa ja hoitaa postoperatiivisia leikkauskomplikaatioita.
Osaat toteuttaa kirurgisen potilaan lääkehoitoa soveltavaa farmakologiaa hyödyntäen.
Hallitset kivun hoidon prosessin.
Sovellat ohjaus- ja opetusmenetelmiä kirurgisen potilaan hoitotyössä.
Osaat kirjata, raportoida ja konsultoida ISBAR-mallin mukaisesti.
Ymmärrät sairaanhoitajan velvollisuudet ja vastuun kirurgisen ja perioperatiivisen potilaan hoidossa.
Kehityt tiimityöskentelyssä, arvostat kollegiaalisuutta ja ymmärrät niiden merkityksen potilas- ja työturvallisuudelle.

Sisältö

Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa kirurgisen ja perioperatiivisen potilaan hoitotyössä?
Mitkä ovat tavallisimmat kirurgisesti hoidettavat sairaudet ja vammat?
Miten aseptiikka huomioidaan ja toteutetaan kirurgisen hoidon vaiheissa?
Miten potilaan systemaattinen tarkkailu, arviointi ja hoito toteutetaan pre- intra- ja postoperatiivisen hoidon vaiheissa?
Miten suunnittelet, toteutat ja arvioit pre-, intra- ja postoperatiivista lääkehoitoa?
Miten suunnittelet, toteutat ja arvioit kirurgisen potilaan lääkkeellistä ja lääkkeetöntä kivunhoitoa?
Miten ohjaat potilasta ja sitoutat häntä omahoitoon?
Mitä kirjaat, miten raportoit ja konsultoit ISBAR-mallia hyödyntäen?

Opiskelumateriaali

-Learn -oppimiympäristö
-Kliininen hoitotyö; sisätauteja, kirurgisia sairauksia ja syöpätauteja sairastavan hoito. 2023. Huovinen, A. (toim), Impimäki, K. Vanhempi painos käy myös.

Oppimistasi tukee learnin lisämateriaalit:
-Oppiportti/oppikirjat/Kirurgia, Kipu, Anestesiologian ja tehohoitotyön perusteet, Gastroenterologia ja hepatologia, Peruselintoimintojen häiriöt ja niiden hoito
-Terveysportti: Sairaanhoitajan käsikirja, Anestesiahoitotyön käsikirja
-Käypähoitosuositukset
-Hotus hoitosuositukset

Yksilölliset oppimisväylät

-Edeltävyysehdot täyttävät opiskelijat pääsevät learn-alustalle ja heitä ohjeistetaan pepin kautta opintojakson aloituksesta.
-Opintojakson aloituksen jälkeen teorian opiskelun saa suorittaa omaan tahtiin.
-Opintojakson tehtävät tulee olla suoritettuina annettuihin päivämääriin mennessä.
-Harjoitukset, pienryhmätunnit ja osaamisen arvioinnit ovat pakollisia.
-Uusinta tutkintosäännön mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämästä tuodut case ja taitoharjoitukset tukevat vahvasti teorian ymmärtämistä ja soveltamista käytäntöön.
Kliinien harjoittelu 1 jatkuu alumnien ja muiden ammattilaisten opastuksella tämän teorian suoritettuasi.

Tentit ja muut määräajat

1) Tenttien ja tehtävien päivämäärät löytyvät learnistä.
2) Opintojaksoon kuuluu lääketieteen tentti ja hoitotyön tentti ja kliinisten taitojen osaamisen arviointi.

Kansainvälinen yhteistyö

- Mahdollisuuksien mukaan opetus ja harjoitukset voidaan toteuttaa yhdessä kansainvälisten opiskelijaryhmien ja vaihto-opiskelijoiden kanssa.
- Kansainvälisyysviikko voi tukea kirurgian opintoja. Ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Opiskelijan työmäärä

27h x 4 op teoria
27h x 3op harjoitukset

Toteutuksen osien kuvaus

Teoria 4 op
-sisältää itsenäistä opiskelua, lunetoja ja mahdollisia pienryhmätunteja (pienryhmätunnit pakollisia).
- pre- intra- ja postoperatiivinen hoitotyö, kipu, haavanhoito, komplikaatiot, anestesia, kirurgian erikoisaloja.

Harjoitukset 3 op
-toteutetaan omalla kampuksella.

Lisätietoja opiskelijoille

-Edeltävyysehdot täyttävät opiskelijat hyväksytään opintojaksolle.
-Muistutamme, että kaikenlainen luvaton kuvaaminen ja materiaalin jakaminen on kielletty.
-Noudatamme Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tutkintosääntöä ja eettisiä ohjeita sisältäen plagiointiin ja tekoälyyn liittyvät ohjeistukset.

EDELTÄVYYSEHDOT:

Hyväksytysti suoritettu:
-Potilasturvallisuus ja tiedonhallinta
-Kliinisen hoitotyön perusteet ja prekliininen harjoittelu
-Kliinisen hoitotyön perusharjoittelu

Meneillään olevat:
-Anatomia, fysiologia ja patofysiologia
-Lääkehoito
-Terveyden edistäminen ja ravitsemus
-Ohjaus ja omahoidon tukeminen
-Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu
-Gerontologinen hoitotyö ja prekliininen harjoittelu

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Aktiivinen osallistuminen pakollisiin pienryhmäharjoituksiin ja simulaatioihin
- Hyväksytyt tehtävät learn-alustalla
- Lääketieteen ja hoitotyön tentti suoritus (hylätty-K5)
- Osaamisen arviointi (HYL-HYV)
- Arviointikriteerit löytyvät learn:stä

Esitietovaatimukset

On suorittanut Hoitotyön ammatilliset perusteet opintokokonaisuuden ja Kliinisen hoitotyön perusharjoittelun. On osallistunut Terveyden edistäminen - ja Kliininen hoitotyö I -opintokokonaisuuteen.