Siirry suoraan sisältöön

Akuutti- ja tehohoitotyö ja prekliininen harjoittelu (6 op)

Toteutuksen tunnus: HY00EP45-3014

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

08.04.2024 - 21.04.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 13.10.2024

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Terveydenhoitajakoulutus

Opettaja

 • Leila Sikanen
 • Maria Ajanto

Ajoitusryhmät

 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • THMI23KP
  Terveydenhoitaja, päivätoteutus

Pienryhmät

 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2
 • 02.09.2024 08:30 - 09:30, Akuutti- ja tehohoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP45-3014
 • 02.09.2024 10:00 - 12:00, Akuutti- ja tehohoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP45-3014
 • 03.09.2024 11:30 - 13:30, Akuutti- ja tehohoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP45-3014
 • 03.09.2024 14:00 - 16:00, Akuutti- ja tehohoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP45-3014
 • 04.09.2024 08:00 - 10:00, Akuutti- ja tehohoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP45-3014
 • 05.09.2024 08:00 - 10:00, Akuutti- ja tehohoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP45-3014
 • 06.09.2024 08:00 - 10:00, Akuutti- ja tehohoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP45-3014
 • 09.09.2024 10:00 - 12:00, Akuutti- ja tehohoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP45-3014
 • 10.09.2024 08:00 - 10:00, Akuutti- ja tehohoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP45-3014
 • 11.09.2024 10:00 - 12:00, Akuutti- ja tehohoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP45-3014
 • 11.09.2024 12:45 - 14:45, Akuutti- ja tehohoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP45-3014
 • 13.09.2024 10:00 - 16:00, Laboraatio 1 ja 2: Akuutti- ja tehohoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP45-3014
 • 16.09.2024 09:00 - 15:00, Laboraatio:; Akuutti- ja tehohoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP45-3014
 • 26.09.2024 08:00 - 12:00, Seminaari: Akuutti- ja tehohoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP45-3014
 • 27.09.2024 09:00 - 12:00, Simulaatio 1: Akuutti- ja tehohoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP45-3014
 • 27.09.2024 13:00 - 16:00, Simulaatio 1: Akuutti- ja tehohoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP45-3014
 • 02.10.2024 08:30 - 11:30, Simulaatio 3: Akuutti- ja tehohoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP45-3014
 • 07.10.2024 09:00 - 12:00, Simulaatio 2: Akuutti- ja tehohoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP45-3014
 • 07.10.2024 13:00 - 16:00, Simulaatio 2: Akuutti- ja tehohoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP45-3014
 • 09.10.2024 13:00 - 16:00, Simulaatio 3: Akuutti- ja tehohoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP45-3014

Tavoitteet

Osaat soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa akuutti- ja tehohoitotyössä.
Osaat soveltaa osaamistasi akuutti- ja tehohoitopotilaan keskeisimmissä hoitotyön toiminnoissa.
Osaat toimia kuntoutumista edistävän hoitotyön periaatteiden mukaisesti.
Osaat systemaattisesti arvioida potilaan hoidon tarvetta ja kiireellisyyttä.
Osaat toimia välitöntä hoitoa vaativissa tilanteissa.
Osaat arvioida ja toteuttaa ravitsemus- ja nestehoitoa akuutisti sairastuneen potilaan hoitotyössä.
Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida potilaan lääkehoitoa.
Osaat iv-nestehoidon perusteet akuuttipotilaan hoitotyössä.
Osaat soveltaa tietojasi vaikeasti vammautuneen henkilön hoitotyössä.
Osaat soveltaa eettisiä periaatteita akuutti- ja tehohoitotyössä.
Osaat aloittaa itsenäisesti välittömät pelastustoimet ja tiedät menettelytavat kriisi- ja katastrofitilanteissa.

Sisältö

Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa akuutti- ja tehohoitotyössä?
Miten arvioit akuutisti sairastuneen potilaan hoidon tarpeen ja hoidon kiireellisyyden?
Mitkä ovat keskeiset hoitotyön toiminnot akuutti- ja tehohoitotyössä?
Miten toimit hoitoelvytyksessä?
Miten toteutat akuutisti sairastuneen kuntouttavaa hoitotyötä?
Miten suunnittelet, toteutat ja arvioit lääkehoitoa farmakologiaa hyödyntäen?
Miten arvioit ravintoaineiden tarvetta ja nestetasapainoa akuutti- ja tehohoitotyössä?
Miten sovellat iv-nestehoidon perusteita?
Miten tuet vammautuneen ihmisen toimintakykyä akuutti- ja tehohoitotyössä?
Miten sovellat eettisiä periaatteita akuutti- ja tehohoitotyössä?

Opiskelumateriaali

Opintojakson Learn-alustan materiaali

Kuisma M., Holmström P. et. al, Ensihoito, Sanoma Pro Oy, 2021

Käypähoito-suositukset soveltuvin osin (osoitetaan opintojakson aikana)

Terveysportin aineisto: Akuuttihoitotyön opas, soveltuvin osin (osoitetaan opintojakson aikana)

Yksilölliset oppimisväylät

1.Opintojakson voi suorittaa työviikkopohjaisen väylän mukaisesti.
2. Työhön integroitu oppimisväylä: Voit osoittaa osaamistasi aiemmin hankituilla korkeakouluopinnoilla tai työkokemuksella, mikäli ne vastaavat opintojakson tavoitteita. Katso ohjeet:

https://ksamk.sharepoint.com/sites/Opiskelu/SitePages/Osaamisen-tunnustaminen-ja-arviointi.aspx

TKI ja työelämäyhteistyö

Mahdolliset työelämän asiantuntijaluennot tai työelämävierailut.

Tentit ja muut määräajat

Valvottu Learn-tentti.
Uusintatentit Examissa.

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

1op = 27h eli 6op=162h

Työmäärä jakautuu kontaktiopetukseen sekä itsenäiseen opiskeluun.

Toteutuksen osien kuvaus

-

Lisätietoja opiskelijoille

EDELTÄVYYSEHDOT:

Opiskelijalla tulee olla suoritettuina sisätautien ja kirurgisen hoitotyön teoriaopintojaksot sekä prekliiniset harjoitukset

Simulaatioissa, laboraatioissa sekä seminaaripäivässä 100% läsnäolovelvoite.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi tapahtuu tentin perusteella. Seminaaritehtävä voi vaikuttaa arvosanaan nostavasti.

Learn-alustalla olevien oppimistehtävien suoritus pakollinen osa opintojakson suorittamista.

Prekliinisissä harjoituksissa aktiivinen läsnäolo ja osallistuminen tunneille.

Esitietovaatimukset

On suorittanut Hoitotyön ammatilliset perusteet opintokokonaisuuden ja Kliinisen hoitotyön perusharjoittelun. On suorittanut Terveyden edistämisen opintokokonaisuuden. On osallistunut Kliininen hoitotyö I opintokokonaisuuteen.