Siirry suoraan sisältöön

Kriisi- ja traumatyön osaamisen vahvistaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: AV00DI02-3016

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

08.04.2024 - 21.04.2024

Ajoitus

09.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Pulse, avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 10

Koulutus

 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
 • Avoin ammattikorkeakoulu
 • Geronomikoulutus

Opettaja

 • Anne Ulmanen

Ryhmät

 • VV2024-2025
  Valinnaiset opinnot 2024-2025
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

Tunnistat eri terapiasuuntauksia.
Osaat kriisi-interventioiden toimintamallien perusteet.
Osaat toimia tukea antavasti vakavasti traumatisoituneen ihmisen kanssa.
Tunnistat kehon merkityksen traumatisoituneen ihmisen psyykkisen oirehtimisen yhteydessä.
Tunnistat PTSD:n ja osaat auttaa oireyhtymästä kärsivää ihmistä.
Osaat soveltaa erilaisia vuorovaikutuksellisia lähestymistapoja.
Osaat toimia dialogisesti haasteellisissa vuorovaikutustilanteissa.

Sisältö

Millaisia terapeuttisia lähestymistapoja tunnistat?
Mitä tarkoittavat kriisi-interventiot ja miten niitä toteutetaan?
Millainen on vakavasti traumatisoituneen auttamisprosessi?
Mitä tarkoittaa sensomotorinen kehoterapia?
Mitkä ovat PTSD:n oireet ja miten autat oireyhtymästä kärsivää ihmistä?
Mitä tarkoittaa dialogisuus, narratiivisuus ja reflektiivisyys asiakastyössä?
Millaisia lähestymistapoja tukea antavassa vuorovaikutuksessa käytetään?
Millaiset lähestymistavat edistävät dialogisuutta ja ongelmanratkaisua asiakastyössä?

Opiskelumateriaali

Learn alustalla on ohjeistettua materiaalia.

Yksilölliset oppimisväylät

Opinnot ovat kokonaan verkossa

TKI ja työelämäyhteistyö

ei

Tentit ja muut määräajat

Kotikoe Learnissa. Kokeen voi uusia, kunnes vaadittu pistemäärä täyttyy.

Kansainvälinen yhteistyö

ei

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei

Opiskelijan työmäärä

5 x 27 h = 135h

Toteutuksen osien kuvaus

1. PSYKOTERAPIATERAPIASUUNTAUKSISTA
2. TRAUMATISOITUMINEN, PTSD JA DISSOSIAATIO
3. AUTTAMINEN JA YHTEISTYÖSUHDE
4. TYÖNTEKIJÄN JAKSAMINEN

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Automatisoitu arviointi