Siirry suoraan sisältöön

Peruselintoimintojen arviointi ja hoitokeinot (5 op)

Toteutuksen tunnus: AV00EU21-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

08.04.2024 - 21.04.2024

Ajoitus

09.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Pulse, avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 10

Koulutus

 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Avoin ammattikorkeakoulu
 • Ensihoitajakoulutus

Opettaja

 • Miia Myllymäki

Ryhmät

 • VV2024-2025
  Valinnaiset opinnot 2024-2025
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

Tavoitteena on, että opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- syventää osaamistaan peruselintoimintojen arvioinnissa.
- syventää osaamistaan peruselintoimintahäiriöiden hoidossa.

Sisältö

- Hengitys- ja verenkiertoelimistön anatomian ja fysiologian kertaus
- Potilaan peruselintoimintojen arviointi ABCDE- menetelmää hyödyntäen
- Potilaan peruselintoimintahäiriöiden hoitokeinot

Opintojaksolla käydään läpi myös NEWS- pisteytysjärjestelmää ja sen käyttöä potilaan peruselintoimintojen arvioinnissa

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla osoitettu materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkko-opetuksena.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso ei sisällä harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso arvioidaan tentin perusteella hyväksytty/hylätty.

Opiskelijan on mahdollista suorittaa tentti oman aikataulunsa mukaan opintojakson aukeamisen jälkeen.

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojakso ei sisällä varsinaista kansainvälistä yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

5 op = 135h opiskelijan työtä.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso koostuu eri peruselintoimintoihin liittyvistä osioista. Opintojakson lopussa opiskelija suorittaa opiskelemansa materiaalin perusteella verkkotentin.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on suunnattu sisällöltään hoitoalan opiskelijoille ja hoitoalalla jo työskenteleville.

Opintojakso tarjoaa perustietoa peruselintoimintojen arvioinnista ja hoitokeinoista, pohjautuen ABCDE- protokollaan.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty- periaatteella.