Siirry suoraan sisältöön

Suomi 1 (5 op)

Toteutuksen tunnus: KY00DS49-3052

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 14.01.2024

Ajoitus

22.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet

 • Englanti

Paikat

20 - 60

Koulutus

 • Degree Programme in Game Design
 • Degree Programme in Environmental Engineering

Opettaja

 • Elsa Peltoranta
 • Johanna Vilkki

Vastuuopettaja

Johanna Vilkki

Ryhmät

 • GDKV24KM
  Game design, part-time studies
 • VOMIIB24K
  International Business, vaihto-opiskelijat
 • EEMI23SP
  Environmental Engineering, full-time studies
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024
 • 25.01.2024 16:30 - 18:00, Finnish 1 KY00DS49-3052

Tavoitteet

Osaat ilmaista itseäsi suomeksi tavallisimmissa arkielämän tilanteissa sekä suullisesti että kirjallisesti.
Hallitset esimerkiksi esittäytymis- ja asiointitilanteissa tarvittavia, yksinkertaisia, taitotasojen A1.1 - A1.2 fraaseja, peruslauseita ja -sanastoa.
Tunnet keskeisiä kieliopin ilmiöitä, esimerkiksi vokaaliharmonian, verbityyppien preesensin ja yksikön partitiivin, sekä osaat ääntää ja kirjoittaa suomeksi.
Osaat kasvattaa sanavarastoasi ja kielitietoasi myös itsenäisesti eri lähteiden avulla.
Tunnet suomalaista kulttuuria.

Sisältö

Millainen suomen kieli on verrattuna muihin tuntemiisi kieliin?
Mitkä ovat suomen kielen erityispiirteet?
Millaisia fraaseja ja millaista kielen ja kulttuurin tuntemusta tarvitset tavallisissa arkitilanteissa?
Millaisia lähteitä ja apuvälineitä voit hyödyntää suomen kielen alkeisopinnoissasi opintojaksolla ja itsenäisesti?
Miten suomea äännetään ja kirjoitetaan?

Opiskelumateriaali

Gehring, S. & Heinzmann, S. 2021. UUDISTETTU Suomen mestari 1. Suomea aikuisille. Helsinki: Finn Lectura.

Yksilölliset oppimisväylät

Verkkokurssi. Toteutukseen kuuluu muutamia reaaliaikaisia verkkotapaamisia ja itsenäistä työskentelyä. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan, että opiskelija osallistuu aktiivisesti verkkotapaamisiin ja tekee tehtävät sekä tentit hyväksytysti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Yleiset työelämätaidot.

Tentit ja muut määräajat

Toteutukseen kuuluu kaksi tenttiä, jotka molemmat täytyy tehdä hyväksytysti. Hylätyn tai tekemättä jääneen tentin voi tehdä (uusia) kaksi kertaa. Tenttipäivät ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

Yhteensä 135 tuntia (60 tuntia verkko-opetusta, 75 tuntia itsenäistä työskentelyä).

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa suomen kielen osaamista, mutta edellyttää riittävää englannin kielen taitoa.