Siirry suoraan sisältöön

Ammattiruotsi (5 op)

Toteutuksen tunnus: KY00DS46-3241

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

 • Liiketalouden koulutus
 • Degree Programme in Digital International Business

Opettaja

 • Riitta Savolainen

Ryhmät

 • LTKV22SP3
  Liiketalous, päivätoteutus (myynti ja markkinointi)
 • IBKV23SP
  Digital international business, full-time studies
 • 10.01.2024 12:00 - 13:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3241
 • 16.01.2024 12:30 - 14:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3241
 • 23.01.2024 12:30 - 14:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3241
 • 30.01.2024 12:30 - 14:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3241
 • 06.02.2024 12:30 - 14:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3241
 • 07.02.2024 11:00 - 12:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3241
 • 13.02.2024 12:45 - 14:15, Ammattiruotsi KY00DS46-3241
 • 20.02.2024 12:30 - 14:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3241
 • 21.02.2024 08:15 - 09:45, Ammattiruotsi KY00DS46-3241
 • 05.03.2024 12:30 - 14:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3241
 • 12.03.2024 12:30 - 14:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3241
 • 19.03.2024 12:30 - 14:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3241
 • 26.03.2024 12:30 - 14:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3241
 • 02.04.2024 12:30 - 14:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3241
 • 09.04.2024 12:30 - 14:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3241
 • 16.04.2024 12:30 - 14:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3241
 • 18.04.2024 09:30 - 11:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3241 / suullinen testi
 • 24.04.2024 12:30 - 14:30, Tentti: Ammattiruotsi KY00DS46-3241

Tavoitteet

Osaat toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Tunnet alasi keskeisen termistön ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä.

Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
· ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
· käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
· puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset sanaston, ääntämisen tai lauserytmin epätarkkuudet eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
· ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
· osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
· osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut).

Sisältö

Mitä koulutukseen, työympäristöön ja työtehtäviin liittyvää sanastoa tarvitset ruotsiksi?

Miten toimit ruotsin kielellä työelämän viestintätilanteissa, esimerkiksi sähköpostissa, puhelimessa ja tapaamisissa?

Mitä oman ammattialasi ja toimintaympäristösi keskeistä perustermistöä tarvitset?

Opiskelumateriaali

Verkkomateriaali Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Lähiopetus työjärjestyksen mukaisesti 08.01.2024 - 30.04.2024.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon liittyy alakohtaisen sanaston ja viestintätilanteiden harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Kirjallinen tentti ja suullinen testi.
Suullisen testin ajankohdat sovitaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 5 op vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

Toteutuksen osien kuvaus

riitta.savolainen@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu ruotsin tehovalmennukseen, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattiruotsin alkamista.