Siirry suoraan sisältöön

Liikkujan ravitsemus (5 op)

Toteutuksen tunnus: FJ00DK76-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

08.04.2024 - 21.04.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 08.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Jalkaterapeuttikoulutus
  • Fysioterapeuttikoulutus
  • Liikunnanohjaajakoulutus

Opettaja

  • Johanna Vesanto

Ryhmät

  • FTSA22SM
    Fysioterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Osaat ottaa huomioon ravitsemustietoutta kestävyys- ja voimaharjoittelun tukena sekä painonhallinnassa.
Osaat soveltaa ravitsemustietoutta kuntoilijoiden ja urheilijoiden ohjauksessa ja neuvonnassa.

Sisältö

Mikä on ravitsemuksen ja liikunnan yhteys?
Mitä tarkoitetaan energia-aineenvaihdunnalla?
Miten liikunta vaikuttaa energiantarpeeseen, energian saantiin ja energian kulutukseen?
Miten ravitsemus ja nestetasapaino vaikuttavat liikunnan kuormituksesta palautumiseen?
Miten otat ohjauksessa huomioon ravitsemuksen yhteyden eri liikuntalajeihin?

Opiskelumateriaali

Ilander, O., Heikura, I., Hietavala, E., Laakso, M., Manner, L. & Mursu, J. 2021. Liikuntaravitsemus 3.0. 1. painos. Lahti: VK-Kustannus Oy.

Muu opintojaksolla osoitettu materiaali. Opintojaksolla edellytetään myös aktiivista, itsenäistä tiedonhakua opiskeltavista aiheista.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina.

Opintojakso toteutetaan kesä- ja syyslukukaudella 2024.
- Kesälukukauden opintoihin ilmoittaudutaan 18.3. – 28.3.2024. Kesäopintojakson toteutusaika on 1.6. – 31.7.2024.

- Syyslukukauden opintoihin ilmoittaudutaan 8.4. – 21.4.2024. Syyslukukaudella opintojakson toteutusaika on 2.9. – 8.12.2024

Jos opiskelijalla on aikaisempia opintoja ravitsemuksesta, voidaan opintojakson eri osia ahotoida. Ahotointiin littyvissä asioissa tulee ottaa yhteys opintojakson opettajaan viikon sisällä opintojakson toteutuksen alkamisesta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso ei sisällä varsinaista TKI ja työelämäyhteistyötä. Tehtävät on suunniteltu niin, että niissä vaaditaan myös vähintään kevyttä liikuntaa ja oman ruokavalion tarkkailua.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso sisältää oppimistehtäviä ja kaksi (2) verkkotenttiä. Kaikki opintojakson tehtävät ja tentit tulee olla tehtynä/palautettuna opintojakson toteutuksen aikana.

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5 op, mikä vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä. Opintojaksolla on itsenäisesti tehtäviä oppimistehtäviä ja verkkotenttejä sekä toisten opiskelijoiden tehtävien vertaiskommentointia.

Toteutuksen osien kuvaus

Opinnot etenevät aihealueittain:

1. Ravitsemustieto (1 op)
2. Energiantarve, energiansaanti ja energiankulutus liikunnan aikana (2 op)
3. Ravitsemus, nestetasapaino ja palautuminen harjoittelun ja painonhallinnan tukena (2 op)

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla tarvitset tietokoneen. Opintojakson oppimistehtävissä edellytetään tiedonhaun, kirjallisten tehtävien ja lähdeviittausten hallintaa.

Opintojakso toteutetaan kesä- ja syyslukukaudella 2024.
- Kesälukukauden opintoihin ilmoittaudutaan 18.3. – 28.3.2024. Kesäopintojakson toteutusaika on 1.6. – 31.7.2024.

- Syyslukukauden opintoihin ilmoittaudutaan 8.4. – 21.4.2024. Syyslukukaudella opintojakson toteutusaika on 2.9. – 8.12.2024

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan hyväksytty / hylätty.

Oppimistehtävät arvioidaan hyväksytty - hylätty / täydennettävä. Arvioinnissa käytetään Xamkin AMK-opiskelijan valmistumisvaiheen osaamisen mukaisia arvioinnin kriteereitä. Kaikki opintojakson tehtävät ja tentit tulee olla tehtynä hyväksytysti, jotta opintojakson kokonaisuus (5 op) arvioidaan hyväksytyksi.

Esitietovaatimukset

Terveysalan 1. vuoden opintoja vastaava osaaminen.