Siirry suoraan sisältöön

Vastaanottotyö, kotisairaanhoito ja prekliininen harjoittelu (6 op)

Toteutuksen tunnus: HY00EP44-3015

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

08.04.2024 - 21.04.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 20.12.2024

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

 • Kotkan kampus
 • Savonlinnan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Sairaanhoitajakoulutus

Opettaja

 • Tuulia Litmanen
 • Anu Muhonen
 • Sari Pölönen

Vastuuopettaja

Anu Muhonen

Ryhmät

 • SHSA23KVM
  Sairaanhoitaja, verkkopainotteinen monimuotototeutus
 • 05.09.2024 16:00 - 16:45, Rokotusosaamisen info: Vastaanottotyö, kotisairaanhoito ja prekliininen harjoittelu HY00EP44-3015
 • 02.10.2024 10:30 - 12:00, KSH orientaatio:, Kotisairaanhoito ja prekliininen harjoittelu/
 • 02.10.2024 12:45 - 14:15, Vastaanottotyö, kotisairaanhoito ja prekliininen harjoittelu: KSH: käsitteet ja palvelut
 • 02.10.2024 14:30 - 16:00, Vastaanottotyö orientaatio: Vastaanottotyö, kotisairaanhoito ja prekliininen harjoittelu HY00EP44-3015
 • 04.10.2024 09:30 - 11:00, Vastaanottotyö, kotisairaanhoito ja prekliininen harjoittelu/ KSH: Sairaanhoitajana kotihoidossa
 • 29.10.2024 08:30 - 10:00, Vastaanottotyö, kotisairaanhoito ja prekliininen harjoittelu KSH: vierailijat:arkikuntoutus ja palliatiivinen yksikkö?
 • 04.11.2024 09:30 - 11:00, Vastaanottotyö, kotisairaanhoito ja prekliininen harjoittelu KSH: Lääkehoito kotihoidossa
 • 05.11.2024 08:30 - 12:00, Seminaarit: Vastaanottotyö, kotisairaanhoito ja prekliininen harjoittelu HY00EP44-3015
 • 20.11.2024 08:15 - 16:00, Vastaanottotyön näytöt: Vastaanottotyö, kotisairaanhoito ja prekliininen harjoittelu HY00EP44-3015
 • 21.11.2024 08:15 - 16:00, Vastaanottotyön näytöt: Vastaanottotyö, kotisairaanhoito ja prekliininen harjoittelu HY00EP44-3015
 • 26.11.2024 08:15 - 16:00, Vastaanottotyö, kotisairaanhoito ja prekliininen harjoittelu /A-ryhmä
 • 27.11.2024 08:15 - 16:00, Vastaanottotyö, kotisairaanhoito ja prekliininen harjoittelu / B-ryhmä

Tavoitteet

Osaat soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa vastaanottotyössä ja kotona toteutettavassa hoitotyössä.
Osaat huomioida asiakkaan / potilaan taustan ja kulttuurin hoitotyössä.
Ymmärrät moniammatillisen yhteistyön merkityksen kokonaishoidossa.
Tunnet asiakkaan/potilaan hoitopolun, ja osaat palveluohjaamisen perusteet.
Ymmärrät yksityisen, julkisen ja 3. sektorin toiminnan osana asiakkaan hoito- ja palveluketjua.
Osaat hyödyntää digitaalisia ratkaisuja vastaanottotyössä ja kotona toteutettavassa hoitotyössä.
Osaat arvioida kiireellistä hoitoa tarvitsevan potilaan hoidon tarpeen.
Vahvistat asiakkaan/potilaan taitoja omahoitoon ja sähköisten palveluiden käyttöön.
Hallitset rokotusosaamisen perusteet ja tunnet kansallisen rokotusohjelman.
Tunnet rokotuksilla ehkäistävien tartuntatautien ehkäisyn, oireet ja hoidon.

Sisältö

Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa vastaanottotyössä ja kotona toteutettavassa hoitotyössä?
Miten huomioit asiakkaan / potilaan taustan ja kulttuurin kohtaamisessa ja vuorovaikutuksessa?
Mitkä ovat eri ammattiryhmien roolit ja vastuut vastaanottotyössä ja kotona toteutettavassa hoitotyössä?
Miten ohjaat asiakasta ja hänen läheisiään tarvittavien palveluiden saamisessa?
Mitä tarkoittaa keskitetty asiakas- ja palveluohjaus?
Mitä tarkoittaa hoito- ja palvelusuunnitelma?
Miten hyödynnät digitaalisia ratkaisuja vastaanottotyössä ja kotona toteutettavassa hoitotyössä?
Miten teet kiireellisen hoidon tarpeen arvioinnin?
Miten toteutat kuntoutumista ja terveyttä edistävää hoitotyötä?
Miten toteutat rokotuksia asianmukaisesti ja turvallisesti?
Mitä rokotuksia kuuluu kansalliseen rokotusohjelmaan?
Miten ohjaat asiakasta/potilasta rokottamiseen liittyvissä asioissa?
Millaisia tartuntatauteja vastaan rokotetaan?

Opiskelumateriaali

Kotisairaanhoito:
Ikonen Eija-Riitta: Kehittyvä kotihoito 2015, Hovilainen -Kilpinen ym. 2022. Kotithoidossa toimiminen. Sanoma pro, Oppiportin verkkokurssit. Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson alussa.
Vastaanottotyö: Learn pohjan oppimateriaali. Oppiportin verkkokurssit.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tehdään yhteistyötä työelämäntoimijoiden kanssa

Kliininen harjoittelu eri toimintaympäristöissä.

Tentit ja muut määräajat

Vastaanottotyö ja kotisairaanhoito: tentti opintojakson viimeisellä viikolla. Numeerinen arviointi (1-5) Xamkin arvioinikriteerien mukaisesti
Vo- ksh simulaatio - laboraatiopäivä: 100% läsnäolovelvollisuus kampuksella

Kliinisen osaamisen näyttökoe: Hoitotyön osaaminen erilaisissa palveluympäristöissä lukujärjestyksen mukaisesti.

Näyttökoe sisältyy vastaanotto- ja kotisairaanhoidon osuuksien teoriaopintoihin.

Opiskelijan työmäärä

6 op= 162h opiskelijan työtä

Toteutuksen osien kuvaus

Teoriatunnit toteutetaan lukujärjestyksen mukaisesti. Orientaatiotunneilla (= ensimmäiset tunnit) läsnäolo välttämätön. Lähiopetus/ Teams.
Vo- ksh simulaatio - laboraatiopäivä ja näyttökoe: 100% läsnäolovelvollisuus kampuksella

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Rokotusosaaminen perusteet:
Palautettava portfolio joka arvioidaan hyväksytty / täydennettävä / hylätty
Tentti, joka arvioidaan hyväksytty / hylätty
Rokotusosaamisen perusteet kokonaisuus arvioidaan hyväksytty / hylätty

Kotisairaanhoito: tentin arviointi asteikolla 1-5. Oppimistehtävien arviointi: hyväksytty / täydennettävä / hylätty

Vastaanottotyö: ryhmätyöt ja seminaariesitykset (läsnäolo 100%), verkkokurssit, arviointi: hyväksytty / täydennettävä / hylätty

Kliinisen osaamisen näyttökoe: Hoitotyön osaaminen erilaisissa palveluympäristöissä: Hyväksytty / hylätty (vertaisarviointi)

Laboraatio-simulaatiopäivä: osallistuminen lähipäivään 100%

Esitietovaatimukset

On suorittanut Hoitotyön ammatilliset perusteet opintokokonaisuuden ja Kliinisen hoitotyön perusharjoittelun. On suorittanut Terveyden edistämisen opintokokonaisuuden. On osallistunut Kliininen hoitotyö I opintokokonaisuuteen.