Siirry suoraan sisältöön

Ammattiruotsi (5 op)

Toteutuksen tunnus: KY00DS46-3247

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 28.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

 • Suomi
 • roo.sv

Paikat

20 - 50

Koulutus

 • Sosionomikoulutus

Opettaja

 • Minna Lampinen

Ryhmät

 • SOMI22SP
  Sosionomi, päivätoteutus
 • 18.01.2024 09:45 - 11:15, Ammattiruotsi KY00DS46-3247
 • 19.01.2024 11:45 - 13:15, Ammattiruotsi KY00DS46-3247
 • 23.01.2024 09:00 - 10:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3247 Itsenäinen tehtävä
 • 25.01.2024 09:45 - 11:15, Ammattiruotsi KY00DS46-3247
 • 31.01.2024 10:15 - 11:45, Ammattiruotsi KY00DS46-3247
 • 01.02.2024 09:45 - 11:15, Ammattiruotsi KY00DS46-3247 Itsenäinen tehtävä
 • 07.02.2024 10:00 - 11:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3247
 • 12.02.2024 10:45 - 12:15, Ammattiruotsi KY00DS46-3247
 • 20.02.2024 09:00 - 10:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3247 Itsenäinen tehtävä
 • 05.03.2024 09:00 - 10:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3247
 • 14.03.2024 09:45 - 11:15, Ammattiruotsi KY00DS46-3247
 • 18.03.2024 14:30 - 16:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3247
 • 19.03.2024 08:30 - 10:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3247
 • 20.03.2024 08:30 - 10:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3247
 • 26.03.2024 09:00 - 10:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3247 Kirjallinen uusinta. Vain ilmoittautuneille. Ilmoittautuminen viim. pe 22.3. Ei ilmoittautuneita = ei tenttiä

Tavoitteet

Osaat toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Tunnet alasi keskeisen termistön ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä.

Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
· ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
· käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
· puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset sanaston, ääntämisen tai lauserytmin epätarkkuudet eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
· ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
· osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
· osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut).

Sisältö

Mitä koulutukseen, työympäristöön ja työtehtäviin liittyvää sanastoa tarvitset ruotsiksi?

Miten toimit ruotsin kielellä työelämän viestintätilanteissa, esimerkiksi sähköpostissa, puhelimessa ja tapaamisissa?

Mitä oman ammattialasi ja toimintaympäristösi keskeistä perustermistöä tarvitset?

Opiskelumateriaali

Opettajan kokoama materiaali ja verkkotehtävät Learnissa sekä lähiopetuksessa jaettava materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ammattiruotsin opintojaksosta on olemassa myös monialainen verkkototeutus.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon liittyy alakohtaisen sanaston ja viestintätilanteiden harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson tehtävät tulee suorittaa annetun aikataulun mukaisesti ennen opintojakson päättymistä. Suullinen tentti pidetään viikolla 12 Teamsissa. Kirjallinen tentti on viikolla 10 kampuksella. Opintojakson varsinaisen tentin lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus kahteen uusintasuorituskertaan, joista ensimmäinen järjestetään viikolla 13. Toisesta uusintakerrasta sovitaan opintojakson alussa. Opiskelijan velvollisuus on huolehtia, että uusintatentit tulevat hoidetuksi ajallaan.

Opiskelijan työmäärä

5 opintopistettä tarkoittaa keskimäärin 135 tuntia opiskelijan työtä.

Toteutuksen osien kuvaus

Toteutus koostuu kolmesta teemasta: Jag som studerande, Mot arbetslivet ja Min bransch. Teemojen sisällöt testataan sekä kirjallisessa että suullisessa kokeessa.

Lisätietoja opiskelijoille

Tutkintotodistukseen tulee erillinen merkintä ruotsin kirjallisesta ja suullisesta taidosta. Sekä kirjallisesta että suullisesta kielitaidosta annetaan arvosana 1-3 tyydyttävästä taidosta tai 4-5 hyvästä taidosta. Arviointi perustuu valtakunnallisiin suosituksiin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
- ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
- käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
- puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset virheet ääntämisessä tai lauserytmissä eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
- ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
- osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
- osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut)
Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu ruotsin tehovalmennukseen, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattiruotsin alkamista.