Siirry suoraan sisältöön

Tutkimus- ja kehittämisosaaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: MO00DS25-3237

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 17.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

 • Kotkan kampus
 • Savonlinnan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Liikunnanohjaajakoulutus

Opettaja

 • Anna-Kaisa Hokkanen
 • Veli-Matti Malinen
 • Laura Saar
 • Tiina Aho

Vastuuopettaja

Vesa Väänänen

Ryhmät

 • LISA22KP
  Liikunnanohjaajakoulutus, päivätoteutus
 • 11.01.2024 13:00 - 16:00, Tutkimus- ja kehittämisosaaminen MO00DS25-3237
 • 18.01.2024 13:00 - 16:00, Tutkimus- ja kehittämisosaaminen / IOP / VERKKOTEHTÄVÄT Learn välilehdet 1. & 2.
 • 25.01.2024 13:00 - 16:00, Tutkimus- ja kehittämisosaaminen / TEAMS tieteellinen viestintä ja kirjottaminen osa a.
 • 01.02.2024 13:00 - 16:00, Tutkimus- ja kehittämisosaaminen / IOP VERKKOTEHTÄVÄT Learn välilehdet 1. & 2.
 • 08.02.2024 13:00 - 16:00, Tutkimus- ja kehittämisosaaminen / TEAMS tiedonhaku osa a.
 • 15.02.2024 13:00 - 16:00, Tutkimus- ja kehittämisosaaminen / TEAMS tieteellinen viestintä ja kirjoittaminen osa b.
 • 22.02.2024 13:00 - 16:00, Tutkimus- ja kehittämisosaaminen / KAMPUS sparrityöpaja tehtävien työstö
 • 07.03.2024 13:00 - 16:00, Tutkimus- ja kehittämisosaaminen / KAMPUS opinnäytetyöinfo osa b.
 • 14.03.2024 13:00 - 16:00, Tutkimus- ja kehittämisosaaminen / TENTTI learn klo:13.00-15.15
 • 21.03.2024 12:00 - 16:00, Tutkimus- ja kehittämisosaaminen / KAMPUS menetelmätyöpaja 1.
 • 28.03.2024 13:00 - 16:00, Tutkimus- ja kehittämisosaaminen / TEAMS menetelmätyöpaja 2.
 • 04.04.2024 13:00 - 16:00, Tutkimus- ja kehittämisosaaminen / IOP ont-työsuunnitelman työstö
 • 11.04.2024 13:00 - 16:00, Tutkimus- ja kehittämisosaaminen / IOP ont-työsuunnitelman työstö
 • 18.04.2024 13:00 - 16:00, Tutkimus- ja kehittämisosaaminen / IOP ont-työsuunnitelman työstö
 • 25.04.2024 13:00 - 16:00, Tutkimus- ja kehittämisosaaminen / KAMPUS / STARTTI luokasta 423 / ont- työsuunntelmien esitystyöpaja omat ohjaajat

Tavoitteet

2 op.

Yhteiset osaamistavoitteet (koulutus- tai koulutusalakohtainen toteutus) :

Tunnet tutkimus- ja kehittämisprosessin yleiset vaiheet.
Osaat hakea tietoa systemaattisesti oman alasi keskeisistä tietoympäristöistä.
Osaat lukea, kriittisesti arvioida ja hyödyntää oman alasi kirjallisuutta ja tutkimusjulkaisuja.
Tunnet ja osaat soveltaa tutkimuseettisiä ja luotettavuuteen liittyviä periaatteita.
Osaat laatia omaa alaasi ja opinnäytetyötäsi hyödyntävän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

3 op.

Tutkimus- ja kehittämismenetelmien koulutus- tai koulutusalakohtaiset osaamistavoitteet:

Tunnet ajankohtaisia oman alasi tutkimuskohteita ja kehittämistarpeita.
Tunnet ja osaat soveltaa oman alasi keskeisiä kehittämisen lähestymistapoja ja/tai tutkimusmenetelmiä sekä eettisiä periaatteita.
Osaat raportoida tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

Sisältö

2 op. Yhteisiä osaamistavoitteita vastaava sisältö

Millaisiin vaiheisiin tutkimus- ja kehittämisprosessi voidaan jakaa?
Miten löydät, luet ja arvioit oman alasi tutkimustietoa?
Miten laadit luotettavaa tutkimustietoa hyödyntävän ja omaan alaasi ja opinnäytetyöhön liittyvän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän ja eettisten periaatteiden mukaisesti?

3 op. Koulutus- tai koulutusalakohtaisesti tarkennettava sisältö

Mitä ovat oman alasi keskeiset tutkimuskohteet ja kehittämistarpeet?
Mitä ovat oman alasi kehittämisen lähestymistavat ja/tai tutkimusmenetelmät ja miten sovellat niitä käytännössä oman alasi kehittämisen tarpeisiin?
Miten raportoit tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän sekä oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Opinnäytetyö 15 op

Arviointiasteikko

1-5