Siirry suoraan sisältöön

Tutkimus- ja kehittämisosaaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: MO00DS25-3238

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

08.04.2024 - 21.04.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Liikunnanohjaajakoulutus

Opettaja

 • Veli-Matti Malinen
 • Tiina Aho

Vastuuopettaja

Outi Pyöriä

Ryhmät

 • LISA22SP
  Liikunnanohjaajakoulutus, päivätoteutus
 • 05.09.2024 13:00 - 16:00, Tutkimus- ja kehittämisosaaminen MO00DS25-3238
 • 19.09.2024 13:00 - 16:00, Tutkimus- ja kehittämisosaaminen MO00DS25-3238
 • 26.09.2024 13:00 - 16:00, Tutkimus- ja kehittämisosaaminen MO00DS25-3238
 • 03.10.2024 13:00 - 16:00, Tutkimus- ja kehittämisosaaminen MO00DS25-3238
 • 10.10.2024 13:00 - 16:00, Tutkimus- ja kehittämisosaaminen MO00DS25-3238
 • 17.10.2024 13:00 - 16:00, Tutkimus- ja kehittämisosaaminen MO00DS25-3238
 • 31.10.2024 13:00 - 16:00, Tutkimus- ja kehittämisosaaminen MO00DS25-3238
 • 07.11.2024 13:00 - 16:00, Tutkimus- ja kehittämisosaaminen MO00DS25-3238
 • 14.11.2024 13:00 - 16:00, Tutkimus- ja kehittämisosaaminen MO00DS25-3238
 • 21.11.2024 13:00 - 16:00, Tutkimus- ja kehittämisosaaminen MO00DS25-3238
 • 28.11.2024 13:00 - 16:00, Tutkimus- ja kehittämisosaaminen MO00DS25-3238
 • 05.12.2024 13:00 - 16:00, Tutkimus- ja kehittämisosaaminen MO00DS25-3238
 • 12.12.2024 13:00 - 16:00, Tutkimus- ja kehittämisosaaminen MO00DS25-3238

Tavoitteet

2 op.

Yhteiset osaamistavoitteet (koulutus- tai koulutusalakohtainen toteutus) :

Tunnet tutkimus- ja kehittämisprosessin yleiset vaiheet.
Osaat hakea tietoa systemaattisesti oman alasi keskeisistä tietoympäristöistä.
Osaat lukea, kriittisesti arvioida ja hyödyntää oman alasi kirjallisuutta ja tutkimusjulkaisuja.
Tunnet ja osaat soveltaa tutkimuseettisiä ja luotettavuuteen liittyviä periaatteita.
Osaat laatia omaa alaasi ja opinnäytetyötäsi hyödyntävän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

3 op.

Tutkimus- ja kehittämismenetelmien koulutus- tai koulutusalakohtaiset osaamistavoitteet:

Tunnet ajankohtaisia oman alasi tutkimuskohteita ja kehittämistarpeita.
Tunnet ja osaat soveltaa oman alasi keskeisiä kehittämisen lähestymistapoja ja/tai tutkimusmenetelmiä sekä eettisiä periaatteita.
Osaat raportoida tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

Sisältö

2 op. Yhteisiä osaamistavoitteita vastaava sisältö

Millaisiin vaiheisiin tutkimus- ja kehittämisprosessi voidaan jakaa?
Miten löydät, luet ja arvioit oman alasi tutkimustietoa?
Miten laadit luotettavaa tutkimustietoa hyödyntävän ja omaan alaasi ja opinnäytetyöhön liittyvän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän ja eettisten periaatteiden mukaisesti?

3 op. Koulutus- tai koulutusalakohtaisesti tarkennettava sisältö

Mitä ovat oman alasi keskeiset tutkimuskohteet ja kehittämistarpeet?
Mitä ovat oman alasi kehittämisen lähestymistavat ja/tai tutkimusmenetelmät ja miten sovellat niitä käytännössä oman alasi kehittämisen tarpeisiin?
Miten raportoit tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän sekä oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Opinnäytetyö 15 op

Arviointiasteikko

1-5