Siirry suoraan sisältöön

Opinto- ja urasuunnittelu (5 op)

Toteutuksen tunnus: KY00DS63-3359

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

14.08.2024 - 08.09.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.07.2025

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Opetuskielet

  • Englanti

Koulutus

  • Degree Programme in Game Design

Opettaja

  • Brenda Jiménez
  • Suvi Pylvänen

Vastuuopettaja

Suvi Pylvänen

Ryhmät

  • GDKV24SP
    Game design, full-time studies
  • 05.09.2024 13:00 - 16:00, Study and career planning KY00DS63-3359
  • 10.10.2024 12:30 - 15:30, Study and career planning KY00DS63-3359
  • 14.11.2024 13:00 - 16:00, Study and career planning KY00DS63-3359

Tavoitteet

Osaat toimia vastuullisesti opiskelijana ja korkeakouluyhteisön jäsenenä.
Osaat asettaa oppimistavoitteesi, suunnitella opinto- ja urapolkuasi, seurata opintojesi edistymistä ja arvioida omaa oppimistasi.
Osaat edistää työelämä- ja työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat toimia oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Millainen Xamk on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Miten rakennat oman opinto- ja urasuunnitelman?
Miten tunnistat oman osaamisesi ja edistät työelämävalmiuksiasi?
Millainen on ammattialasi?
Mitä ja millainen on alasi ammattietiikka?
Miten markkinoit omaa osaamistasi ja vahvistat työnhakutaitojasi?
Miten edistät jatkuvaa oppimistasi?

Opiskelumateriaali

Täydentäviä verkossa opiskeltavia opintojaksoja
· Opiskelutaidot - Minä vastuullisena opiskelijana 3op
· Opiskelukyky ja opiskelijan hyvinvointi 2op

Arviointiasteikko

1-5