Siirry suoraan sisältöön

Opinto- ja urasuunnittelu (5 op)

Toteutuksen tunnus: KY00DS63-3360

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 14.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2025

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

  • Englanti

Paikat

10 - 25

Koulutus

  • Degree Programme in Game Design

Opettaja

  • Brenda Jiménez
  • Suvi Pylvänen

Ryhmät

  • GDKV24KM
    Game design, part-time studies
  • 26.04.2024 15:30 - 16:30, Study and career planning KY00DS63-3360

Tavoitteet

Osaat toimia vastuullisesti opiskelijana ja korkeakouluyhteisön jäsenenä.
Osaat asettaa oppimistavoitteesi, suunnitella opinto- ja urapolkuasi, seurata opintojesi edistymistä ja arvioida omaa oppimistasi.
Osaat edistää työelämä- ja työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat toimia oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Millainen Xamk on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Miten rakennat oman opinto- ja urasuunnitelman?
Miten tunnistat oman osaamisesi ja edistät työelämävalmiuksiasi?
Millainen on ammattialasi?
Mitä ja millainen on alasi ammattietiikka?
Miten markkinoit omaa osaamistasi ja vahvistat työnhakutaitojasi?
Miten edistät jatkuvaa oppimistasi?

Opiskelumateriaali

Materiaali Learnissä.

Täydentäviä verkossa opiskeltavia opintojaksoja
· Opiskelutaidot - Minä vastuullisena opiskelijana 3op
· Opiskelukyky ja opiskelijan hyvinvointi 2op

Yksilölliset oppimisväylät

Muut toteutustavat eivät ole mahdollisia.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opiskelijan tulee osallistua johonkin oman alansa tapahtumaan.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty