Siirry suoraan sisältöön

Syventävä harjoittelu (25 op)

Toteutuksen tunnus: GD00DT46-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

08.04.2024 - 21.04.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

25 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

  • Englanti

Paikat

15 - 65

Koulutus

  • Degree Programme in Game Design

Opettaja

  • Marko Siitonen

Vastuuopettaja

Marko Siitonen

Ryhmät

  • GDKV21SP
    Game design, full-time studies

Tavoitteet

Ymmärrät työelämän pelisäännöt ja osaat toimia työyhteisön jäsenenä soveltaen opinnoissa oppimaasi käytäntöön.
Osaat hahmottaa omia sijoittumismahdollisuuksiaan valmistumisen jälkeen.
Osaat tunnistaa omia vahvuuksiasi ja kehittämiskohteitasi.
Osaat vastaanottaa ja hyödyntää saamaansa palautetta omasta osaamisestasi.
Osaat arvioida ja kehittää osaamistasi työelämän vaatimusten mukaisesti. Harjoittelujaksojen edetessä osaat ottaa suurempaa vastuuta työtehtävistäsi syventyen oman alansa asiantuntijuutta vaativiin tehtäviin.
Osaat luottaa opintojesi aikana saavuttamiisi kykyihin suhteessa työelämän osaamistarpeisiin.

Sisältö

Kuinka löytää harjoittelupaikka ja hakea sitä?
Kuinka mukautua työelämän vaatimuksiin?
Kuinka kehittää osaamista palautteen perusteella?
Kuinka hyödyntää opittuja taitoja työelämässä?
Kuinka toimia osana työyhteisöä?
Kuinka arvioida omaa osaamistasi, oppimistasi ja toimintaasi töissä?

Harjoittelu on mahdollista suorittaa ulkomailla.

Yrittäjänä toimimista osana harjoittelua harkitaan ja siitä sovitaan tapauskohtaisesti harjoittelukoordinaattorin kanssa.

Opiskelijan tulee etsiä harjoittelupaikka oma-aloitteisesti.

Opiskelumateriaali

Kurssi ei sisällä erillistä opiskelumateriaalia.

Työnantaja voi edellyttää harjoittelijan perehtymistä/tutustumista kulloiseenkin harjoittelutehtävään tai sen osaan.

Harjoitteluun liittyvät dokumentaatiot (harjoittelusopimukset, tuntilistat ja raportointiohjeet) löydät Game Designin työharjoittelun Learn sivulta.

Yksilölliset oppimisväylät

Harjoittelujakso on yksilölliseksi jaksoksi suunniteltu kokonaisuus.

Opiskelija vastaa itse harjoittelupaikan hankkimisesta. Harjoittelu yrittäjänä lasketaan myös työharjoitteluksi.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työharjoittelu toteutetaan pelialan yrityksissä tai TKI projekteissa.

Kansainvälinen yhteistyö

Kansainvälinen yhteistyö on mahdollista etenkin ulkomaisen työharjoittelun muodossa.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työharjoittelussa sovelletaan samaa laskentakaavaa kuin muissakin opinnoissa:

1 opintopiste (op) vastaa laskennallisesti 27 työtuntia, ts. 1 kokonainen 40 t:n työviikko vastaa 1,5 opintopisteen työpanosta.

5 op = 135h työtuntia.

Opetussuunnitelmassa (HOPS) vaadittava 800 t:n eli 30 op:n kokonaisharjoittelumäärä voi jakautua yksilöllisesti eri kokoisiin osiin opintojen aikana ja työnantajia voi olla yhdestä useampaan.

Toteutuksen osien kuvaus

Opiskelija etsii ja hakee harjoittelupaikan peliyrityksestä tai osallistuu peliprojektiin osana harjoitteluaan.

Lisätietoja opiskelijoille

Lisätietoa: Marko Siitonen - Game Design harjoitteluvastaava.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Toimita harjoittelusopimus- ja tuntilomakkeet ja kirjallinen raportti harjoittelukoordinaattorillesi (Marko Siitonen).

Osallistu käytännön koulutuksen esittelypäivään.
Julkinen, ryhmälle suunnattu esittely PowerPoint -esityksen muodossa.
(esittelypäivät syksyisin ja keväisin)