Siirry suoraan sisältöön

Perheen aktiivinen arki (5 op)

Toteutuksen tunnus: LI00EE67-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

08.04.2024 - 21.04.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Liikunnanohjaajakoulutus

Opettaja

 • Mira Tuononen

Vastuuopettaja

Vesa Väänänen

Ryhmät

 • LISA23SP
  Liikunnanohjaajakoulutus, päivätoteutus
 • 05.09.2024 08:15 - 12:00, Perheen aktiivinen arki LI00EE67-3007
 • 19.09.2024 08:15 - 12:00, IOP_opetustuokio 2 valmistelu
 • 26.09.2024 08:15 - 12:00, Opetustuokio 3 valmistelu
 • 03.10.2024 08:15 - 12:00, Perheen aktiivinen arki LI00EE67-3007
 • 10.10.2024 08:15 - 12:00, Perheen aktiivinen arki
 • 15.10.2024 10:00 - 12:00, ryhmätyöskentely
 • 17.10.2024 08:15 - 12:00, Perheen aktiivinen arki LI00EE67-3007
 • 29.10.2024 08:15 - 12:00, Mini-interventio
 • 31.10.2024 08:15 - 12:00, Mini-interventio
 • 07.11.2024 08:15 - 12:00, Perheen aktiivinen arki LI00EE67-3007
 • 14.11.2024 08:15 - 12:00, Mini-interventio
 • 21.11.2024 08:15 - 12:00, Mini-interventio
 • 28.11.2024 08:15 - 12:00, Mini-interventio
 • 05.12.2024 08:15 - 12:00, Perheen aktiivinen arki LI00EE67-3007
 • 10.12.2024 12:30 - 15:30, Perheen aktiivinen arki LI00EE67-3007

Tavoitteet

Tiedät suomalaisten perheiden liikuntakäyttäytymiseen ja -tottumuksiin vaikuttavia tekijöitä.
Ymmärrät fyysisesti aktiivisen elämäntavan merkityksen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.
Tiedät keinoja ja osaat toimia liikunnanohjaajana perheen aktiivisen arjen tukemiseksi.

Sisältö

Mitä tiedetään suomalaisten perheiden liikuntatottumuksista ja liikuntakäyttäytymisestä?
Miten fyysisesti aktiivinen elämäntapa määritellään?
Miksi fyysisesti aktiivinen elämäntapa on tärkeää?
Mitkä ovat kansalliset ja kansainväliset fyysisen aktiivisuuden suositukset eri ikäryhmille?
Mitkä tekijät edistävät tai rajoittavat perheen aktiivista elämäntapaa?
Mitä muutosvaihemallilla tarkoitetaan?
Kuinka muutosvaihemallia voidaan hyödyntää aktiivisen elämäntavan tukemisessa?
Kuinka edistät ja tuet perheen aktiivista elämäntapaa liikunnanohjauksen keinoin?

Arviointiasteikko

1-5